Ålesund brannvesen

Før feiing og tilsyn

Du vil motta en SMS i god tid med varsel om feiing eller tilsyn. Det er viktig at du responderer på meldingen, slik at vi vet om datoen passer.

Slik svarer du

 • I Ålesund: Svar JA eller NEI på meldingen du får fra oss. Ditt svar leses automatisk inn i vårt datasystem, så det er viktig at du ikke svarer "ok", "greit", tommel opp eller lignende. Ved NEI, kontakt brannforebyggeren direkte for ny avtaledato. Telefonnummer er oppgitt i SMS-en du har fått.
 • I Sula og Giske: Svar 1 om datoen passer. Svar 2 om datoen ikke passer, og ta kontakt for ny avtale.
 • Alternativt kan du kontakte oss via e-post til brannvesenet@aabv.no.

Dette må du gjøre før brannforebyggeren kommer

 • Steng trekk og spjeld på ildstedet
 • Steng oljekaminer og fyrkjeler
 • Finn fram husstige og legg denne tilgjengelig for oss
 • Skal det feies fra loft eller kjeller, må feierluker være lett tilgjengelig og ha god belysning
 • Varsle ev. leieboere
 • Hunder må settes i bånd

Før tilsyn gjennomføres må eier sørge for at brannforebyggeren har tilstrekkelig adkomst. Hele fyringsanlegget (ildsted og skorstein) skal være lett tilgjengelig, slik at det kan kontrolleres på en tilfredsstillende måte.

Viktig om takstiger

I henhold til forskrift om brannforebygging §6 er det huseiers ansvar å sørge for tilfredsstillende adkomst for feiing. Hvis feiing utføres fra tak, skal tak med helling utover ha fastmontert takstige av varig materiale. Det skal være mulig å utføre feiing fra takstige eller plattform uten å måtte trå på taket. Dersom skorsteinen er høyere enn 1,2 meter må det monteres plattform. Andre ting å tenke på:

 • Husstigen skal sikres mot utglidning
 • Husstigen skal rage en meter over adkomstnivå
 • Husstigen skal være utført av varig materiale og være godt vedlikeholdt
 • Trestige er ikke tillatt

Etter tilsyn

Etter gjennomført tilsyn vil huseier motta en tilsynsrapport pr. brev eller e-post. Dersom tilsynet resulterer i fyringsforbud, vil det bli gitt muntlig informasjon om dette under tilsynet. Vedtak om fyringsforbud sendes til eier av bygget/boligen pr. brev eller e-post.

Se også: