Ålesund brannvesen

Tilgjengelighet

Alle skal ha like muligheter til å bruke dette nettstedet. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelsen, og benytter relevante standarder for tilgjengelighet.

Tiltak for å støtte tilgjengelighet

Vi skal:

  • Følge forskrift om universell utforming av IKT.
  • Følge kravene i WCAG 2.1 (Digitaliseringsdirektoratet)
  • Vedlikeholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.

Dette jobber vi med

Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle besøkende:

  • Tekstene skal ha god struktur som er lett å navigere i, og de skal skrives i et klart og tydelig språk.
  • Når vi bruker bilde og grafikk, skal vi påse til at informasjonen også blir forklart for besøkende som ikke kan se.
  • Når vi bruker video eller lydopptak, skal den være tekstet.
  • Når vi bruker lyd, skal innholdet også komme frem i form av tekst.
  • Vi som publiserer på nettstedet får opplæring og veiledning i hvordan lage universelt utformet innhold.
  • Vi tester og kvalitetssikrer innholdet jevnlig, slik at brukeropplevelsen blir best mulig.

Si fra om manglende tilgjengelighet

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller skriver vi på en måte som gjør at det vanskelig å forstå? Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet! Send oss en melding her.

Tilgjengelighetserklæring

Alle offentlige virksomheter plikter å ha en egen tilgjengelighetserklæring.

Les vår tilgjengelighetserklæring