Ålesund brannvesen

Kontaktinformasjon

Ved brann eller ulykke, ring nødnummer 110. Her finner du øvrig kontaktinformasjon:

Skal du gjennomføre brannøvelse eller arbeid/utkobling der brannalarmen er direkte koblet opp til Møre og Romsdal 110-sentral, meld fra på servicenummer 70119999.

Telefon

Hovedbrannstasjonen: Sentralbord tlf 70163200 (kl. 09-14 på hverdager)
Spjelkavik brannstasjon: Tlf 40913688
Deltidsbrannstasjoner: Se oversikt nederst på siden

Adresser

E-post: brannvesenet@aabv.no
Hovedbrannstasjonen: Sjømannsvegen 1B, 6008 Ålesund
Spjelkavik brannstasjon: Gøtevegen 5, 6010 Ålesund
Deltidsbrannstasjoner: Se brannstasjoner

Faktura

Sendes til Ålesund brannvesen KF, Sjømannsvegen 1B, 6008 Ålesund,
helst via EHF (org.nr. 987 780 657) eller på e-post.

 

Administrasjon

Administrasjon
Navn Stilling Telefon
Sindre Egeness Brannsjef 90677558
Kim-André Breivik Varabrannsjef 97766771
Stine Roald Stabssjef 99586983
Else Bruland Rådgiver 70163200
Marita Haram Konsulent 70163200
Harriet Slotsvik Konsulent 70163200
Tove Slotsvik Konsulent 70163200

Drift og logistikk

Drift og logistikk
Navn Stilling Telefon
Odd-Arne Pedersen Materialforvalter 92264218
Roy Vidar Hansen Materialforvalter 92608481

Forebyggende avdeling

Forebyggende avdeling
Navn Stilling Telefon
Helge Johan Berg Avdelingsleder 41366510
Seksjon person- og næringssikkerhet:
Øystein Bjørkavåg Fagleder næringssikkerhet 48018929
Håvard Kleppe Konstituert fagleder personsikkerhet 95819692
Ruth Iren Bogstad Branningeniør (i permisjon) 92664139
Jens Arne Hovland Branninspektør 92620320
Arnold Rørstad Branningeniør 90577715
Joakim Sperre Branningeniør 94525310
Fredrik Steffenssen Branningeniør 92644317
Agnete Topp Branninspektør 41559564
Seksjon boligsikkerhet - Feiing og tilsyn med fyringsanlegg:
Bjørn Eivind Skarpaas Haagensen Fagleder boligsikkerhet - feiing og tilsyn 97093135
Vegard Walstad Bakås Arbeidsleder ytre feiing og tilsyn (Gamle Ålesund, Sula og Giske) 40905135
Stian Bringaker Strange Arbeidsleder indre feiing og tilsyn (tidl. Ørskog, Skodje, Haram og Sandøy) 48291922

Akutt forurensning, IUA og restverdiredning

Akutt forurensning, IUA og restverdiredning
Navn Stilling Telefon
Ole Jonny Flydal Leder miljøberedskap 90014440

Beredskap

Beredskap
Navn Stilling Telefon
Bjørn Harald Rasdal Avdelingsleder 91871436
Gisle Skrede Seksjonsleder beredskap heltid 91133199
Aleksander Gill Seksjonsleder beredskap deltid 97076097
Kjartan Henrik Molvær Beredskapsplanlegger 91812474

Deltidsstasjoner beredskap

 

Deltidsstasjoner beredskap
Navn Stilling Telefon
Per Martin Leinan Stasjonsansvarlig Brattvåg 90994762
Stasjonsansvarlig Fjørtoft
Øyvind Antonsen Stasjonsansvarlig Godøya 99509816
Per Jarle Fjørtoft Stasjonsansvarlig Haramsøy 99587677
Tor Arne Kroken Stasjonsansvarlig Langevåg 92285696
Øyvind Kjerstad Stasjonsansvarlig Lepsøya 41421159
Øystein Bergheim Stasjonsansvarlig Longva 90140909
Kjell Arve Lid Stasjonsansvarlig Sjøholt 91369338
Trond Vidar Vik Stasjonsansvarlig Skodje 46816026
Ryan Buchinski Stasjonsansvarlig Steinshamn 92010917
Børt Tore Marthinussen Stasjonsansvarlig Søvik 92026183
Bjørn Owe Hjelle Stasjonsansvarlig Valderøya 97066877
Tor Inge Hagset Stasjonsansvarlig Vatne 48090187