Ålesund brannvesen

Våre brannstasjoner

Ålesund brannvesen har i alt 15 brannstasjoner og to branndepoter i Ålesund, Sula og Giske. Stasjonene er sortert i fire ulike beredskapsnivåer:

Kart som viser brannstasjoner - Klikk for stort bildeAlle brannstasjoner som ligger under Ålesund brannvesen KF er merket av i kartet

Se kart over brannstasjonene i nytt nettleservindu.

Brannstasjoner med full beredskap

Hovedbrannstasjonen i Ålesund

 • Beliggenhet: 
  Sjømannsvegen 1B, 6008 Ålesund (på Volsdalsberga, ca. 1 km øst for bysentrum)
 • Beredskap:
  Kasernert personell i vakt hele døgnet.
 • Tilleggsfunksjoner:
  Operativ ledelse, administrasjon og stab, miljøberedskap, seksjon forebyggende, seksjon boligsikkerhet (tidl. feiing og boligtilsyn) og seksjon kurs og kompetanse.

Spjelkavik brannstasjon

 • Beliggenhet:
  Gøtevegen 5, 6010 Ålesund
 • Beredskap:
  Kasernert personell i vakt hele døgnet. 
 • Tilleggsfunksjoner:
  Restverdiredning og pulverapparatverksted.

Brannstasjoner med beredskapsnivå 2

Disse brannstasjonene har minimum 16 tilkallingsmannskap deltid uten vaktordning.

Brannstasjoner i beredskapsnivå 2
Navn Beliggenhet
Brattvåg brannstasjon Ferjevegen 6, 6270 Brattvåg
Langevåg brannstasjon Djupdalen 56, 6030 Langevåg
Sjøholt brannstasjon Larsplassen 10, 6240 Ørskog
Skodje brannstasjon Skodjevegen 336, 6260 Skodje
Steinshamn brannstasjon Steinshamn, 6487 Harøy
Valderøy brannstasjon Glopvegen 3, 6050 Valderøya

Brannstasjoner med beredskapsnivå 3

Disse brannstasjonene har minimum 10 tilkallingsmannskap deltid uten vaktordning.

Brannstasjoner i beredskapsnivå 3
Navn Beliggenhet
Fjørtoft brannstasjon Svebakken 61, 6294 Fjørtoft
Godøy brannstasjon Godøyvegen 192, 6055 Godøya
Haramsøy brannstasjon Ullavegen 73, 6290 Haramsøy
Lepsøy brannstasjon Nedstevegen 192, 6292 Kjerstad
Longva brannstasjon Øytun 10, 6293 Longva
Søvik brannstasjon Søvikvegen 21, 6280 Søvik
Vatne brannstasjon Gamle Postvegen 14, 6265 Vatne

Brannstasjoner med beredskapsnivå 4

Disse brannstasjonene har ingen beredskap, og er rene utstyrsdepoter. Ved brann rykkes det ut fra Steinshamn brannstasjon.

Brannstasjoner i beredskapsnivå 4
Navn Beliggenhet
Ona/Husøya branndepot Husøyvegen 56, 6483 Ona
Sandøy branndepot Linningsvegen 3, 6484 Sandøy