Ålesund brannvesen

Skjemaer

Her finner du oversikt over skjemaene våre.

Frakobling av fyringsanlegg/ildsted

Har du koblet fra ildstedet og pipen er forskriftsmessig tettet og ikke i bruk, sender du melding om frakoblet ildsted her. Du blir kontaktet av Seksjon boligsikkerhet om det skulle være nødvendig med oppfølging. Hører du ikke noe, skal alt være i orden.

Endring på fyringsanlegg/ildsted

Du er pliktig til å melde fra når nytt ildsted er montert eller det er foretatt vesentlige endringer på eksisterende ildsted/fyringsanlegg.

Oppskyting av fyrverkeri

Alle som skal skyte opp fyrverkeri i forbindelse med arrangementer og markeringer, må søke brannvesenet om aksept og politiet om tillatelse. Ålesund brannvesen KF har to ukers saksbehandlingstid for å behandle din søknad. Søknaden må være oss i hende minst to uker før avbrenning for å garantere at vi kan gjennomføre saksbehandlingen.

Salg og oppbevaring av fyrverkeri

Virksomheter som ønsker å selge fyrverkeri klasse II og III i tiden 27. - 31. desember må ha tillatelse fra Ålesund brannvesen. Søknad om tillatelse til salg og oppbevaring av fyrverkeri må være brannvesenet i hende innen 30. april. Søknadsskjema finner du her. Etter saksbehandling av Seksjon forebyggende får du enten godkjenning eller avslag.

Melding om tenning av jonsokbål-/ sankthansbål

Skjema for innmelding av jonsok-/sankthansbål (større enn et vanlig kaffebål/bål til pølsegrilling) finner du her. 

Melding om overnatting

Større arrangementer med overnatting i et lokale som ikke er beregnet for det, meldes til oss så tidlig som mulig, og helst 2 uker før overnattingen finner sted. Innmelding er til informasjon for brannvesenet, og det gis ikke svar i form av godkjenning eller avslag.

Melding om opprettelse/endring av nøkkelsafe

Skjema for opprettelse eller endring av nøkkelsafe finner du her. Brannvesenet tar kontakt for oppfølging.