Ålesund brannvesen

Oppskyting av fyrverkeri

Alle som skal skyte opp fyrverkeri i forbindelse med arrangementer og markeringer, må søke brannvesenet om tillatelse. Ålesund brannvesen KF har to ukers saksbehandlingstid for å behandle din søknad. Søknaden må være oss i hende minst to uker før avbrenning for å garantere at vi kan gjennomføre saksbehandlingen.

Søknad om tillatelse til oppskyting av fyrverkeri