Ålesund brannvesen

Salg og oppbevaring av fyrverkeri

Virksomheter som ønsker å selge fyrverkeri klasse II og III i tiden 27. - 31. desember må ha tillatelse fra Ålesund brannvesen. Søknad om tillatelse til salg og oppbevaring av fyrverkeri må være brannvesenet i hende innen 30. april. Søknadsskjema finner du her. Etter saksbehandling av Seksjon forebyggende får du enten godkjenning eller avslag.

Søknad om salg og oppbevaring av fyrverkeri/pyroteknisk vare

 Tillatelse til handel gis for ett år av gangen.