Ålesund brannvesen

Frakobling av fyringsanlegg/ildsted

Har du koblet fra ildstedet og pipen er forskriftsmessig tettet og ikke i bruk, sender du melding om frakoblet ildsted her. Du blir kontaktet av Seksjon boligsikkerhet om det skulle være nødvendig med oppfølging. Hører du ikke noe, skal alt være i orden.

Dette skjema genererer fritak av feiegebyr. Du må identifisere deg via ID-porten før utfylling.

Ålesund kommune - Skjema om frakoblet ildsted

 

Står boligen din i en av våre nabokommuner finner du lenke til skjema her:

Sula kommune - Skjema om frakoblet ildsted

Giske kommune - Skjema om frakoblet ildsted

 

Feier på tak - Klikk for stort bilde

 

Alle eiere av fyringsanlegg/ildsted tilkoblet skorstein, skal betale feie- og tilsynsgebyr. Er du i tvil om du har gebyrpliktig fyringsanlegg, les definisjoner nedenfor eller forskrift om gebyr og tilsyn med fyringsanlegg § 3e.

Søknad om fritak fra gebyr ved frakoblet fyringsanlegg/ildsted gjelder kun når ildstedet er koblet fra, og pipen er forskriftsmessig tettet og ikke i bruk. Skjema kan også benyttes der det ikke er montert pipe eller fyringsanlegg i boligen.

Søknaden genererer fritak for feie- og tilsynsgebyr på eiendommen. Tas skorsteinen i bruk på nytt etter melding om fritak, er det eiers ansvar å gi melding til Ålesund brannvesen KF.
Ved salg av boligen må ny eier informeres om fritaket og forutsetninger for det. Vi gjør spesielt oppmerksom på at selv om eiendommen er ubebodd, under oppussing eller lagt ut for salg, gir dette ikke grunnlag for fritak.

Fritaket gjelder fra den datoen søknaden mottas. Hvis feieavgiften for inneværende halvår er fakturert, gjelder fritaket for neste halvår. Ålesund brannvesen KF ved Seksjon boligsikkerhet kan gjennomføre tilsyn på fyringsanlegg/ildsted som ikke er i bruk. 

 

Definisjoner

Fyringsanlegg: Omfatter ildsted, sentralvarmekjele eller lignende der varme blir produsert ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusiv røykkanal og eventuelt matesystem for brensel.

Røykkanal: Kanal for transport av røykgasser fra fyringsanleggets forbrenningsrom til fri luft, herunder røykrør, anbringer og skorstein.

Skorstein (pipe): En kanal av murverk, betong eller stål til å føre bort røykgass fra fyringsanlegg og tilføre luft for å vedlikeholde forbrenning.

Gasspeis: Ildsted med gassformig brensel. Vi gjør oppmerksom på at gasspeis faller inn under definisjonen fyringsanlegg, og er ut fra forskriften gebyrpliktig.