Ålesund brannvesen

Hvorfor feiing og tilsyn med fyringsanlegg?

Alle som har ildsted skal motta feiing og tilsyn med fyringsanlegg fra kommunen. Hvor ofte dette gjennomføres bestemmes av brannforebyggeren etter faste kriterier. Feiing og tilsyn er et viktig brannforebyggende arbeid.

Hva innebærer feiing?

En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Ved å fjerne sot og bek reduseres faren for brann i skorsteinen, og man sparer miljøet for unødvendig partikkelutslipp.

Etter at varsel om feiing er mottatt, må eier eller bruker sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måte. Dette innebærer at du skal legge frem stige og lukke igjen luker, spjeld og trekkventiler. Husk også å sørge for at ildstedet er skikkelig lukket.

Hva innebærer tilsyn med fyringsanlegg?

Brannforebyggeren utfører også tilsyn med alle fyringsanlegg/ildsteder etter behov. Det er brannforebyggeren som fastsetter behovet ut ifra faste kriterier. Feilmonteringer, slitasje og tegn på feil bruk er noe av det feieren ser etter. Dette har stor betydning for brannsikkerheten i boligen. Vår jobb er derfor å gjøre deg som eier/bruker av boligen oppmerksom på farene slik at de kan utbedres før en brann oppstår. Tilsynet omfatter også informasjon om hvordan du best kan ivareta brannsikkerheten i boligen din. Tilsyn omfatter:

  • Kontroll av at fyringsanlegget (ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat) er intakt og virker som forutsatt, slik at det ikke forårsaker brann eller annen skade.
  • Veiledning om røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier.
  • Informasjon om riktig fyring og gode fyringsvaner.
  • Informasjon om generell brannsikkerhet
  • Eier av anlegget skal få skriftlig tilbakemelding ved avvik.

Se også: