Ålesund brannvesen

Montering eller endring av ildsted/fyringsanlegg

Vi får mange spørsmål om hva som er lov og ikke lov når det gjelder endring av eksisterende eller montering av nytt ildsted. Her får du noen svar!

Feier på tak - Klikk for stort bilde

 

I dag er det et krav at alle ildsteder skal være rentbrennende, samt testet og godkjent etter følgende standarder:

  • NS 3059 – Partikkelutslipp
  • NS 13240 - Ildsteder for romoppvarming i boliger, fyrt med fast brensel
  • CE-merket

Der eldre bevaringsverdig ildsted er nødvendig av hensyn til interiøret i kulturhistorisk, antikvarisk eller verneverdig bygning, kan bevaringsverdig ildsted likevel tas i bruk. Dette gjelder ildsted som er produsert før 1940. Andre unntak fra kravet kan være varmemagasinerende ildsted som f. eks. kleberstensovner og kakkelovner.

Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av ildsted. Brannvesenet anbefaler å bruke en kvalifisert fagmann, slik at du kan være trygg på at ildstedet oppfyller sikkerhetskrav som skal hindre brann. Følgende krav gjelder ved montering av ildsted:

  • Følg monteringsanvisningen. Den har viktige sikkerhetskrav som må følges.
  • Generelle ildstedsregler gjelder om ikke annet står i monteringsanvisningen.
  • Skorstein skal være dimensjonert i forhold til ildstedet.
  • Nye ildsteder skal være godkjent av akkreditert selskap (f.eks. Sintef).
  • Brannmuren må være minimum 10 cm tykk, bestående av enten Leca, ytong, siporex eller lignende. 

Mer informasjon

Nedenfor finner du nyttig informasjon fra Feiermesterens Landsforening om montering av ildsted, rehabilitering av skorstein og oppføring av ny skorstein:

Se også:


Tekniske spørsmål til feieren:

Ta kontakt med seksjonsleder boligsikkerhet: Bjørn Eivind Haagensen tlf. 970 93 135