Ålesund brannvesen

Endring på fyringsanlegg/ildsted

Du er pliktig til å melde fra når nytt ildsted er montert eller det er foretatt vesentlige endringer på eksisterende ildsted/fyringsanlegg.

Skjema for innmelding av nytt ildsted eller endring av ildsted/fyringsanlegg finner du her. Du blir kontaktet av Seksjon boligsikkerhet om det skulle være nødvendig med oppfølging. Hører du ikke noe, skal alt være i orden.

Melding om endring av ildsted/fyringsanlegg

Står boligen din i en av våre nabokommuner finner du lenke til skjema her:

Sula kommune - Skjema om endring ildsted

Giske kommune - Skjema om endring ildsted

Feier og skorstein - Klikk for stort bilde

Hva må jeg huske på når jeg skal kjøpe ildsted?

Ildsteder finnes i mange størrelser og varianter. I dag er et ildsted ofte like mye et møbel som en varmekilde, men det er viktig å kjøpe et ildsted som passer til det arealet du skal varme opp. Man kan ta utgangspunkt at oppvarmingsbehovet er 60-80w pr m2. Ildsteder som er godkjent i Norge skal:

 • Ha bruks- og monteringsveiledning på norsk eller et skandinavisk språk
 • Være CE-merket
 • Være godkjent etter den norske standarden NS EN 13240, 13229, 15250 eller 12815
 • Ildstedet må være rentbrennende (tilfredsstille utslippskravene i NS-3059 og NS3058 - her finnes det unntak)
 • Være testet ved et akkreditert selskap for partikkelutslipp
  • RISE fire (Norge og Sverige)
  • Teknologisk Institutt (Danmark)
  • Rhein Ruhr Feuerställe (Tyskland)

Montering av ildsted

Hvem kan montere ildsted? Det stilles ingen formelle kompetansekrav til den som skal montere ildsted. Den som skal montere ildstedet må ha kjennskap til regler for skorstein og ildsted. Det er monteringsanvisningen til hvert enkelt ildsted som angir hvilke krav som gjelder. Vi anbefaler å benytte en sertifisert montør. Oversikt over sertifiserte montører finner du på denne lenken.

Må det søkes om å installere ildsted? Installasjon av ildsted i eksisterende bolig er ikke søknadspliktig, men er meldepliktig til Ålesund brannvesen på skjema ovenfor.

Må det søkes om å installere/endre skorstein? Fritak fra søknadsplikt gjelder ikke skorsteiner, verken oppføring eller endring. Oppføring av eller endring på skorstein er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Søknad omfattes av vanlige dokumentasjonskrav for byggesaker. Dette innebærer at søknaden må inneholde søknadsskjema, situasjonskart, gjenpart av nabovarsel, plan-, snitt- og fasadetegninger samt dokumentasjon av ansvar og kontroll. For installasjon/endring på skorstein som en del av et søknadspliktig arbeid etter plan- og bygningslovens § 20-2 (uten ansvar og kontroll), må selve arbeidet med skorstein allikevel ansvarsbelegges. Søknad om oppføring eller endring av skorstein rettes til  kommunen. 

UTDYPENDE DOKUMENTASJON
Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)
Feiermesterens Landsforening Regelverk
Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Ålesund kommune, Møre og Romsdal - Lovdata