Ålesund brannvesen

Hjelp oss å ta vare på verneverdig tett trehusbebyggelse

Viktig informasjon til deg som bor i verneverdig tett trehusbebyggelse i Ålesund, på Ona/Husøya eller Alnes.

Ruiner etter by som har stått i brann - Klikk for stort bildeÅlesund like etter bybrannen i 1904. E. Dahl/Vitisamling

Kan det skje igjen?

Bybrannen i Ålesund natt til 23. januar 1904 la 850 hus i aske, og gjorde minst 10.000 mennesker husløse. Siden den gangen har bygningene våre heldigvis blitt sikrere og brannberedskapen langt, langt sterkere. Men fortsatt har vi verneverdig tett trehusbebyggelse som kan rammes av en storbrann. Faren regnes som størst i seks trehusmiljøer på Aspøya og Nørvøya, i tillegg til deler av Ona og Husøya, og Alnes på Godøya (se kart i bildekarusellen nedenfor). Vi i brannvesenet har utarbeidet egne brannsikringsplaner for disse områdene, der det er foreslått både forebyggende og beredskapsmessige tiltak vi jobber videre med.

Slik oppstår områdebrann

En områdebrann er en brann der mer enn 20 hus kan gå tapt. Flere faktorer kan bidra til at et lite branntilløp utvikler seg til en områdebrann. Jo flere av de som er til stede samtidig, jo større er brannfaren.

Bebyggelse i brann med brannspredningsmekanismer - Klikk for stort bilde
  1. Sen deteksjon: Brann oppdages sent på grunn av f.eks. manglende røykvarslere eller røykvarslere uten fungerende batteri.
  2. Mye vegetasjon: Brann sprer seg raskt via tørt gress, busker, trær og annen tett vegetasjon.
  3. Stigende terreng: Brann sprer seg raskt oppover.
  4. Sterk vind: Brann sprer seg raskt og over store avstander via gnister og flyvende glør i vinden.
  5. Brannbroer: Brann sprer seg via bossdunker, uthus, skur, levegger og andre småbyggverk mellom husene.
  6. Korte avstander: Brann sprer seg via varmestråling mellom hus som står tett i tett.
  7. Svekkede brannskiller: Brann sprer seg gjennom åpninger, glipper, sprekker, utett takfot, utette brannvegger og andre bygningsmessige svakheter.

Vi trenger din hjelp!

Brannvesenet klarer ikke å brannsikre trehusmiljøene alene. Vi er helt avhengige av et godt samarbeid med andre offentlige etater, virksomheter og ikke minst med dere som bor, jobber og ferdes i trehusbebyggelsen. Vi har laget en egen brosjyre tilpasset de ulike trehusmiljøene. Brosjyren viser deg hvordan du enkelt kan redusere brannrisikoen i og rundt boligen din.

Last ned brosjyre om trehusbebyggelsen i Ålesund by (PDF, 5 MB)

Last ned brosjyre om trehusbebyggelsen på Ona og Husøya (PDF, 4 MB)

Last ned brosjyre om trehusbebyggelsen på Alnes (PDF, 5 MB)

Bekymret for brannsikkerheten?

Er du bekymret for brannsikkerheten hos deg selv, noen du kjenner eller i et lokale du har vært innom? Tips oss på nettsiden Branntips.no, så følger vi opp saken med egne undersøkelser, informasjon, veiledning, montering av røykvarslere, rydding av rømningsveier, varsling av andre etater eller andre tiltak. Takk for at du hjelper oss med å forebygge brann!