Ålesund brannvesen

Planlegger dere et stort arrangement? 

Da må dere sørge for brannsikkerheten blir ivaretatt, og melde inn til oss via mail på brannvesenet@aabv.no

Arrangement Ålesund kommune, Svendsen Studio, First Scandinavia

Det er meldeplikt for arrangementer som avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til slike formål jfr. Brann- og eksplosjonsvernloven av 2002, § 7


Dette gjelder for større arrangementer som f.eks. på skoler, barnehager og andre bygninger, festivaler, show, konserter, dataparty, salgsmesse, loppemarked o.l.

Dette må dokumenteres:

  • Tidspunkt og tema for arrangementet, størrelse, sted og hvem er ansvarlig for arrangementet.
  • Risikoanalyse med kartlegging av hva som kan gå galt, hvordan dette skal forhindres og hvilke sikkerhetstiltak er planlagt.
  • Beskrivelse av bygningens eller områdets utforming.
  • Informasjon om installasjoner og utstyr, for eksempel alarm- og lydanlegg, slokkeutstyr, rømningsskilt og belysning.
  • Beskrivelse av innredningens og utstyrets brennbarhet, samt bygningskonstruksjonenes brannmotstand.
  • Beskrivelse av rømningsveiene (beliggenhet, antall atkomst, bredde osv.) sett i forhold til beregnet persontall og tilgjengelig rømningstid. Persontall bør eventuelt fastsettes etter særskilt analyse av kvalifisert brannrådgiver.
  • Prosedyrer for evakuering.
  • Oversikt over sikkerhetspersonell - antall, rutiner og ansvar, gjennomført opplæring og øvelse.
  • Bekreftelse på tilrettelagt tilkomst for brann- og redningspersonell.
  • Informasjon om bruk av brannfarlig vare. (Ved bruk av pyroteknisk varer må det sendes egen søknad her:  Oppskyting av fyrverkeri - Ålesund brannvesen KF (aabv.no)

Mer informasjon: