Ålesund brannvesen

Akutt forurensning

Alle som oppdager akutt forurensning plikter å varsle brannvesenet via nødnummer 110. Dette gjelder også hvis utslippet er på privat område.

Akutt forurensing - Klikk for stort bildeØvelse utlegg av lenser

Ved oljesøl og annen akutt forurensning gjelder det å komme raskt i gang med å begrense miljøskadene. Her har brannvesenet en sentral rolle i akuttfasen, med utstyr for skadebegrensning og personell som er godt trent i å håndtere ulike typer utslipp.

Dette skal du gjøre ved akutt forurensning

  1. Ring 110. Beskriv hva som har skjedd og hvor det har skjedd. Angi hvilket miljøfarlig stoff det gjelder, hvis du vet det.
  2. Vurder om det er ting du selv kan gjøre for å begrense utslippet, men ikke utsett deg selv eller andre for fare.
  3. Hold deg selv og andre i trygg avstand hvis det kan være giftige og/eller eksplosjonsfarlige stoffer.
  4. Vent på brannvesenet. Vis vei til utslippsstedet.

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA)

Over hele landet er det opprettet regionvise interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA), som skal ivareta kommunenes beredskaps- og aksjonsplikt. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre akutte utslipp. Ålesund kommune ved Ålesund brannvesen KF er vertskap for IUA Sunnmøre.