Ålesund brannvesen

Tilsyn med fyringsanlegg hos eldre

Siden eldre er vesentlig mer utsatt for brann enn andre, har vi denne gangen valgt å rette tilsyn med fyringsanlegg mot boliger med teglsteinskorstein og der boligeiere er over 75 år.

Brannforebyggere med røykvarsler, slokkeapparat og ildsted - Klikk for stort bilde

 

I tillegg til å kontrollere ildsted og skorstein innendørs, sjekker vi at boligen har fungerende røykvarslere og slokkeutstyr som ikke har gått ut på dato, og vi gjør en helhetsvurdering av brannfarer og brannsikringstiltak hos beboerne. Gevinsten er økt brannsikkerhet!

Tilsyn forhåndsvarsles direkte til de som får besøk av oss, via SMS eller brev 14 dager før tilsynet. Tilsynene foregår i de månedene av året der det vanligvis ikke utføres feiing, dvs. i periodene januar-mars og oktober-desember. I 2024 er det boliger i Ålesund og Haram som får besøk av oss.

Les mer om feiing og tilsyn med fyringsanlegg