Ålesund brannvesen

Generelt bålforbud fra 15. april

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Bål og grill - Klikk for stort bilde

 

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken, eller at det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon og på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen. Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for din kommune før du tenner bål.

Les også: 
Bålforbud fra 15. april | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no)

Bålbrenning, bråte og grilling - Ålesund brannvesen KF (aabv.no)