Ålesund brannvesen

Postlister

Her finner du postlister for Ålesund brannvesen KF og Møre og Romsdal 110-sentral KF.

Om innsyn

Ålesund brannvesen KF og Møre og Romsdal 110-sentral KF praktiserer åpenhet i utførelsen av våre oppgaver. Derfor publiserer vi postlister som gir oversikt over journalførte inn- og utgående dokumenter. Retten til innsyn, reguleres av flere forskjellige lover. Det er viktig at vi avklarer hva en innsynsbegjæring omfatter når dette er uklart, fordi det vil være avgjørende bl.a. hvilket lovverk henvendelsen skal behandles etter, hvilke opplysninger vi kan gi fra oss og hvilke tidsfrister som gjelder for behandling av henvendelsen. Nedenfor følger noen av de mest aktuelle lovene som omhandler retten til innsyn, og hovedtrekk for når de skal anvendes:

Postlisten gir oversikt over inn- og utgående dokumenter.  Postlisten gjøres offentlig hver mandag som en liste over journalførte dokumenter. Dokumentene er offentlige, men ikke publisert.  

For innsyn, send forespørsel med henvisning til saksnummer på e-post til brannvesenet@aabv.no.

Last ned postlister

2024

Postliste 2024 uke 1 (PDF, 176 kB) |  Postliste 2024 uke 2 (PDF, 212 kB)| Postliste 2024 Uke 3 (PDF, 253 kB) | Postliste 2024 Uke 4 (PDF, 194 kB) | Postliste 2024 Uke 5 (PDF, 191 kB) | Postliste 2024 Uke 6 (PDF, 182 kB) | Postliste 2024 uke 7 (PDF, 185 kB) | Postliste 2024 Uke 8 (PDF, 207 kB) | Postliste 2024 Uke 9 (PDF, 240 kB) | Postlister 2024 Uke 10 (PDF, 203 kB) | Postliste 2024 Uke 11 (PDF, 192 kB) | Postliste 2024 Uke 12 (PDF, 192 kB) | Postliste 2024 Uke 13 (PDF, 163 kB) | Postliste 2024 Uke 14 (PDF, 176 kB) | Postliste 2024 Uke 15 (PDF, 214 kB) | Postliste 2024 Uke 16 (PDF, 239 kB) | Postliste 2024 uke 17 (PDF, 181 kB) | Postliste 2024 Uke 18 (PDF, 224 kB)| Postliste 2024 Uke 19 (PDF, 206 kB) | Postliste 2024 Uke 20 (PDF, 193 kB) | Postliste 2024 Uke 21 (PDF, 216 kB) | Postliste 2024 uke 22 (PDF, 211 kB) |

2023

Uke 1 (PDF, 174 kB) | Uke 2 (PDF, 192 kB) | Uke 3 (PDF, 162 kB) | Uke 4 (PDF, 188 kB) | Uke 5 (PDF, 192 kB) | Uke 6 (PDF, 192 kB) | Uke 7 (PDF, 183 kB) | Uke 8 (PDF, 190 kB) | Uke 9 (PDF, 190 kB) | Uke 10 (PDF, 187 kB) | Uke 11 (PDF, 189 kB) | Uke 12 (PDF, 182 kB) | Uke 13 (PDF, 185 kB) | Uke 14 (PDF, 170 kB) |Uke 15 (PDF, 175 kB) | Uke 16 (PDF, 189 kB) | Uke 17 (PDF, 205 kB) | Uke 18 (PDF, 221 kB) | Uke 19 (PDF, 182 kB) | Uke 20 (PDF, 170 kB) | Uke 21 (PDF, 177 kB) | Uke 22 (PDF, 159 kB) | Uke 23 (PDF, 223 kB) | Uke 24 (PDF, 247 kB)| Uke 25 (PDF, 314 kB) | Uke 26 (PDF, 189 kB) | Uke 27 (PDF, 168 kB) | Uke 28  (PDF, 167 kB)| Uke 29 (PDF, 187 kB) | Uke 30 (PDF, 164 kB) | Uke 31 (PDF, 163 kB)  | Uke 32 (PDF, 180 kB)  | Uke 33  (PDF, 180 kB) | Uke 34 (PDF, 179 kB) | Uke 35 (PDF, 204 kB) | Uke 36 (PDF, 192 kB) | Uke 37 (PDF, 169 kB) | Uke 38 (PDF, 190 kB) | Uke 39 (PDF, 221 kB) | Uke 40 (PDF, 175 kB) | Uke 41 (PDF, 183 kB) | Uke 42 (PDF, 174 kB) |  Uke 43 (PDF, 183 kB) | Uke 44 (PDF, 234 kB)  | Uke 45 (PDF, 200 kB) | Uke 46 (PDF, 213 kB)  | Uke 47 (PDF, 206 kB)  | Uke 48 (PDF, 195 kB) |