Ålesund brannvesen

Brannbamsen Bjørnis

Brannbamsen Bjørnis er brannvesenets verktøy for å trøste barn når ulykken er ute. Han er også frontfigur i brannvernopplæring rettet mot barn.

Bjørnis på Fjellstua - Klikk for stort bilde

Sammen med mange andre brannvesen her i landet er Ålesund brannvesen et "Bjørnisbrannvesen". I dette ligger det at vi er ekstra opptatt av barna både i forbindelse med branner og ulykker, og i formidling av grunnleggende brannvernkunnskap og forebygging.

Trøstebamsen Bjørnis

Branner og ulykker kan være sterke og traumatiske opplevelser for barn. Derfor har vi ekstra fokus på ivaretakelse av barna der situasjonen tillater det. Alle våre brannbiler er utstyrt med trøstebamser, som deles ut til barn som er direkte involvert i en hendelse. Hensikten er å vise omsorg og flytte litt av barnas oppmerksomhet vekk fra en vond opplevelse, og skape en trygghet for at vi gjør det vi kan for å hjelpe til. Det er utrykningsleder som i hvert enkelt tilfelle vurderer om det skal deles ut trøstebamser.

Maskoten Bjørnis

Brannbamsen Bjørnis bor på hovedbrannstasjonen i Ålesund, og er ofte med oss på åpen brannstasjon, arrangementer, barnehagebesøk og andre tiltak der vi treffer mange barn. For tilbud om opptredener, send en e-post til brannvesenet@aabv.no.

Nasjonal satsing

Brannbamsen Bjørnis er en nasjonal satsing som er et samarbeid mellom de fleste av landets brannvesen og Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis i Trondheim. Målsettinger er trygge barn og god brannvernopplæring for barn. Det er laget musikk, musikkvideoer, barnebøker, barne-tv og mye annet som fenger barna, og maskoten deltar i små og store show og arrangementer. Det er også laget et undervisningsopplegg som brukes av barnehager over hele landet. Mer informasjon om Bjørnis finnes på brannbamsen.no.

Følg Bjørnis

Vi oppfordrer til å følge Bjørnis i sosiale medier:

Du kan også søke opp Brannbamsen Bjørnis på Snapchat og Tiktok