Ålesund brannvesen

Når ulykken er ute

Når det brenner kan huskeregelen "redde, varsle, slokke" være til god hjelp.

1. Redde

Redd deg selv og andre som er i umiddelbar fare, vekk fra brannen og ut av bygningen. Hvis du har tid til det, lukk dører og vinduer for å stenge brannen inne.

2. Varsle

Varsle om brannen på nødnummer 110. Fortell hvem du er, hvor du er og hva som skjer. Oppgi om det er mennesker som fortsatt er i umiddelbar fare. Varsle også naboer.

3. Slokke

Hvis brannen ikke er for stor, kan du forsøke å slokke med husbrannslange eller brannslokkeapparat. Utsett deg ikke for unødvendig fare. Husk at røyken er svært giftig!

Riktig rekkefølge på disse punktene kan variere fra situasjon til situasjon. Dette er det du selv som må vurdere ut ifra din oppfattelse av hendelsen.