Ålesund brannvesen

For barnehager og skoler

Ålesund brannvesen har førskolebarna i barnehagen og sjetteklassingene på skolen som prioriterte målgrupper.

For barnehager

Hvert år besøker vi så mange av de ca. 80 barnehagene i vårt distrikt som vi rekker over. Som regel har vi med Brannbamsen Bjørnis og brannbil. Et typisk besøk er på ca. 15 minutter med sang, dans og en fin prat med barna om det mest grunnleggende innen brannsikkerhet. Besøkene er lagt til faste perioder på året, der barnehagene får en tildelt tid som man dessverre ikke kan bytte pga. det stramme tidsskjemaet. Barnehager som får besøk, får informasjon i god tid før vi kommer.

Brannbamsen Bjørnis besøker barnehagene - Klikk for stort bilde 

Vi oppfordrer alle barnehager til å bruke Brannbamsen Bjørnis sitt undervisningsopplegg. Det er først og fremst tilpasset førskolebarn, men elementer av Bjørnisuniverset kan også brukes til brannvernopplæring for de mindre barna, i forbindelse med brannøvelser, brannvernuker og lignende. Informasjon om undervisningsopplegget finnes på brannbamsen.no

For skoler

På grunn av pandemien har vi ikke kunnet besøke så mange sjetteklasser de siste to årene. Under normale omstendigheter har vi en målsetting å besøke et flertall av alle sjetteklasser i området for en skoletime med undervisning og en praktisk slokkeøvelse der det lar seg gjøre. Som et alternativ inntil klasseundervisning blir trygt å gjennomføre, har vi laget en serie korte undervisningsfilmer på YouTube. Vi oppfordrer alle sjetteklasser i Ålesund, Sula og Giske til å sette av tid til å se disse på vår YouTube-kanal. Skolene kontaktes våren 2022 for nærmere informasjon om hvordan undervisningsopplegget blir dette skoleåret.

Brannkonstabel, feier og branningeniør - Klikk for stort bilde