Ålesund brannvesen

Lokale regler for bruk av fyrverkeri

Gjeldende politivedtekter definerer når det er tillatt å skyte opp fyrverkeri i vårt område. I tillegg har kommunestyret i Ålesund vedtatt flere forbudssoner der fyrverkeri er totalforbudt.

 

Fyrverkeri - Klikk for stort bildeNyttårsrakett

 

Oppskytingstid

Uten særskilt tillatelse er oppskyting av fyrverkeri kun tillatt mellom kl. 20 og 01 på nyttårsaften i Ålesund kommune. I Sula og Giske er fyrverkeri tillatt mellom kl. 18 og 02 på nyttårsaften. Dette er hjemlet i politivedtektene for den enkelte kommune.

Forbudssoner i Ålesund

Fra og med nyttårsaften 2021 har Ålesund kommune vedtatt flere forbudssoner der bruk av fyrverkeri er totalforbudt. Hensikten er å beskytte verneverdig tett trehusbebyggelse mot brann.

I Ålesund by gjelder forbudet på store deler av Aspøya og på deler av Nørvøya. I kartet nedenfor er forbudssonene merket med rødt (trykk på kartet for stor versjon):

 

Kart: Forbudssoner for bruk av fyrverkeri i Ålesund by - Klikk for stort bildeKartutsnitt Aspøy og Nørvøy

 

 

Kartutsnitt:

Utsnitt som viser grensen for forbudssonen på Aspøya - Klikk for stort bilde
Utsnitt som viser forbudssonen på Klipra - Klikk for stort bilde
Utsnitt som viser forbudssonen rundt Nordre treby - Klikk for stort bilde

Det er også opprettet en forbudssone på Ona og Husøya for vern av trehusbebyggelsen der (trykk på kartet for stor versjon):

 

Kart: Forbudssoner for bruk av fyrverkeri på Ona og Husøya - Klikk for stort bildeKartutsnitt Husøy og Ona