Ålesund brannvesen

Lokale regler for bruk av fyrverkeri

Gjeldende politivedtekter definerer når det er tillatt å skyte opp fyrverkeri i vårt område. I tillegg har kommunestyret i Ålesund vedtatt flere forbudssoner der fyrverkeri er totalforbudt.

Fyrverkeri - Klikk for stort bildeNyttårsrakett

Kjøp av fyrverkeri

I Ålesund, Sula og Giske har godkjente utsalgssteder tillatelse til å selge fyrverkeri de tre siste virkedagene i året, samt søndag. Salgsperiode i romjula 2023 er dermed 28.-31. desember. Alle utsalgssteder skal ha sertifisert personell til stede hele tiden mens salget foregår. Salget skal foregå over disk, og aldri med selvbetjening. Selgere plikter å gi deg som kunde god veiledning i sikker bruk av eksplosivene du kjøper. Husk at det er 18-års aldersgrense for både kjøp og bruk av fyrverkeri. Opplever du at forhandlere ikke ivaretar sikkerheten, gi oss gjerne beskjed via www.branntips.no

Oppskytingstid

Oppskyting av fyrverkeri er kun tillatt på nyttårsaften mellom kl. 20 og 01 i Ålesund kommune. I Sula og Giske er fyrverkeri tillatt på nyttårsaften mellom kl. 18 og 02. Dette er hjemlet i politivedtektene for den enkelte kommune. Alle andre dager i året er fyrverkeri forbudt uten særskilt tillatelse fra politi og brannvesen.

Forbudssoner i Ålesund

Fra og med nyttårsaften 2021 har Ålesund kommune vedtatt flere forbudssoner der bruk av fyrverkeri er totalforbudt. Hensikten er å beskytte verneverdig tett trehusbebyggelse mot brann.

I Ålesund by gjelder forbudet på store deler av Aspøya og på deler av Nørvøya. I kartet nedenfor er forbudssonene merket med rødt (trykk på kartet for stor versjon):

Kart: Forbudssoner for bruk av fyrverkeri i Ålesund by - Klikk for stort bildeKartutsnitt Aspøy og Nørvøy

 

Kartutsnitt:

Utsnitt som viser grensen for forbudssonen på Aspøya - Klikk for stort bilde
Utsnitt som viser forbudssonen på Klipra - Klikk for stort bilde
Utsnitt som viser forbudssonen rundt Nordre treby - Klikk for stort bilde

Det er også opprettet en forbudssone på Ona og Husøya for vern av trehusbebyggelsen der:

Kart: Forbudssoner for bruk av fyrverkeri på Ona og Husøya - Klikk for stort bildeKartutsnitt Husøy og Ona