Ålesund brannvesen

Regler for brannsikkerhet og avstand på campingplasser

Krav til avstand mellom campingenheter og parsellinndeling av campingplasser skal sikre et mer brukervennlig regelverk og tryggere campingplasser.

Campingvogner på campingplass - Klikk for stort bildeCamping

Kravene ble gjeldene fra 1. mars 2022. Mange aktører har etterlyst tydeligere avstandsregler på norske campingplasser. Derfor har regjeringen vedtatt krav til fire meter avstand mellom campingenheter på campingplasser. Samtidig forskriftsfestes en definisjon av begrepet campingenhet.

Regjeringen er opptatt av at reglene skal være enkle å etterleve for brukerne, men også lette gjennomføringen av tilsyn for brannvesenet. For å styrke brannsikkerheten på campingplasser ble det samtidig krav til parsellinndeling og etablering av branngater. Dette for å hindre brannspredning og unngå storbrann, samt begrense materielle skader.

De nye kravene får ikke tilbakevirkende kraft, og vil gjelde ved nyetablering av campingplass. Reglene vil også gjelde ved utvidelse, oppgradering og andre vesentlige endringer på eksisterende campingplasser, f.eks. ved etablering av nye plasser, eller ved oppgradering av infrastruktur som veg, vann, avløp og el i bakken. Der det gjøres endringer bare på en del av campingplassen, vil de nye kravene kun gjelde for den delen det gjøres endringer på.

Se forskrift hos Lovdata: Forskrift om endring i byggteknisk forskrift (TEK17)