Ålesund brannvesen

Brannvern i borettslag og sameier

Sitter du i styret i et borettslag eller sameie? Da har vi en viktig beskjed til deg! 

Styret er pålagt å jobbe systematisk med forebygging av alle typer ulykker og uønskede hendelser som kan ramme liv, helse, miljø og verdier i boligselskapet.

Brosundet i Ålesund - Klikk for stort bildeSameie og borettslag

 

Brannvernet er ett av flere sikkerhetsaspekter styret har ansvar for å ivareta. Brann er både skremmende og ødeleggende, liv kan gå tapt, og beboere kan få livsvarige skader. Da er det godt å vite at det er mye styret kan gjøre for å redusere både faren for at brann skal oppstå, og konsekvensene av brann hvis det likevel skjer!

Vi anbefaler dere å bruke brosjyren «Ta sikkerheten på alvor» aktivt. Brosjyren kan dere laste ned og bestille gratis fra brannvernforeningen.no/gode-rad/boligselskaper/ta-sikkerheten-pa-alvor/. Den gir en enkel oversikt over styrets ansvar, og en praktisk oppskrift som hjelper dere i gang med HMS-arbeidet.

Det å eie en bygning innebærer et stort ansvar. Systematisk sikkerhetsarbeid handler om å ha kontroll på bygget, sørge for vedlikehold og ha en god beredskapsplan. Å jobbe helhetlig med sikkerhetsarbeidet har positive effekter og kan føre til økt lønnsomhet og bedre samarbeid mellom eier og bruker.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har laget en veileder som retter seg mot private og offentlige virksomheter som eier bygninger. Eierrollen omfatter borettslag,  eierseksjonssameiere, profesjonelle eiere som leier ut eiendommer, profesjonelle eiere som bruker egne bygg og offentlige eiere (stat, fylker og kommuner).

Les veilederen her

Ålesund brannvesen kan på forespørsel og etter kapasitet tilby veiledning, slokkeøvelser og deltakelse på informasjonsmøter i borettslag og sameier. Kontakt oss for dialog om hva som kan passe for deres boligselskap: brannvesenet@aabv.no