Ålesund brannvesen

Brannvern i borettslag og sameier

Sitter du i styret i et borettslag eller sameie? Da har vi en viktig beskjed til deg! 

Styret er pålagt å jobbe systematisk med forebygging av alle typer ulykker og uønskede hendelser som kan ramme liv, helse, miljø og verdier i boligselskapet.

Brosundet i Ålesund - Klikk for stort bilde

 

Brannvernet er ett av flere sikkerhetsaspekter styret har ansvar for å ivareta. Brann er både skremmende og ødeleggende, liv kan gå tapt, og beboere kan få livsvarige skader. Da er det godt å vite at det er mye styret kan gjøre for å redusere både faren for at brann skal oppstå, og konsekvensene av brann hvis det likevel skjer!

Vi anbefaler dere å bruke brosjyren «Ta sikkerheten på alvor» aktivt. Brosjyren kan dere laste ned og bestille gratis fra brannvernforeningen.no/gode-rad/boligselskaper/ta-sikkerheten-pa-alvor/. Den gir en enkel oversikt over styrets ansvar, og en praktisk oppskrift som hjelper dere i gang med HMS-arbeidet.

Ålesund brannvesen kan på forespørsel og etter kapasitet tilby veiledning, slokkeøvelser og deltakelse på informasjonsmøter i borettslag og sameier. Kontakt oss for dialog om hva som kan passe for deres boligselskap: brannvesenet@aabv.no