Ålesund brannvesen

Vil brannsikre Ona, Husøy og Alnes

Ålesund brannvesen har fått tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune for å utarbeide brannsikringsplaner for de tette trehusmiljøene på Ona, Husøy og Alnes.

Alnes på Godøya - Klikk for stort bilde

Arbeidet med å vurdere brannrisikoen og foreslå brannsikringstiltak starter før sommeren.

De aktuelle områdene er regnet som verneverdig tett trehusbebyggelse, der en brann under gitte forhold kan spre seg og bli en områdebrann med tap av mange bygg på en gang.

– Områdebrann i et av de unike trehusmiljøene på Ona, Husøy eller Alnes truer ikke bare liv, helse og verdier til folk som bor der. Bebyggelsen er en uerstattelig del av kysthistorien vår og uvurderlig for turistnæringen, så det er viktig for oss at den ikke går tapt i brann, sier avdelingsleder Sindre Egeness i brannvesenets forebyggende avdeling.

Kart over Ona/Husøya og Alnes - Klikk for stort bildeKartet viser områdene på Ona/Husøy og Alnes som er definert som verneverdig tett trehusbebyggelse (kart: Miljøstatus.no).   

Ona og Husøy fikk sin forrige brannsikringsplan i 2016. Siden den gangen har Ona og Husøy blitt en del av storkommunen Ålesund. Når fastlandssambandet til Nordøyane står ferdig, vil risikobildet kunne endre seg gjennom blant annet økt trafikk til øysamfunnet. Brannvesenet ser derfor behov for å revidere denne planen. Alnes har ingen brannsikringsplan fra tidligere.

Frykter storbrann

Egeness frykter konsekvensene av en storbrann, og peker på at stedene er svært vindutsatte og at brannvesenet kan ha lang utrykningstid. Særlig gjelder dette Ona og Husøy, som kun har et branndepot og der slokkeinnsatsen i en tidlig fase er avhengig av frivillige. Det kan gå timer før man får forsterkninger fra brannstasjonene i nordre del av Ålesund.Trehus og sjø - Klikk for stort bilde Peder Otto Dybvik

– Typisk for tette trehusmiljø er også utfordringer knyttet til manglende brannskiller. Får vi en sent oppdaget brann i tørt og vindfullt vær, har vi dessverre oppskriften på en storbrann, sier Egeness.

Bybrannsikring i gang

I januar i år lanserte Ålesund brannvesen en tilsvarende brannsikringsplan for de seks tette trehusmiljøene i og nært bysentrum. Her er en rekke tiltak allerede igangsatt og flere under planlegging.

Brannsikringsplanen er blant annet framlagt for planutvalget i kommunen. Ålesund brannvesen har dessuten hatt møter med Ålesund Parkering om framkommelighet for brannvesenets utrykningskjøretøyer i trange gater. I tillegg er et forslag om fyrverkeriforbud i og i nærheten av trehusbebyggelsen under utarbeidelse.