Ålesund brannvesen

Unødige brannalarmer

Det kan enkelt forhindres! De vanligste årsakene til unødige brannalarmer er feil detektortype eller feilplassert detektor.

Branninspektør sjekker brannalarmanlegg - Klikk for stort bildeBranninspektør ved branntavle

Vår erfaring er at brannalarmer ofte utløses unødig i forbindelse med matlaging, dusjing, teknisk feil og ved arbeid på bygning, og vi blir stadig bedre. Vi minner likevel om noen enkle tiltak for å unngå unødige brannalarmer:

• Sjekk om du har riktig detektortype.
• Mulighet for bedre plassering av detektoren.
• Forbedre kjøkkenavtrekket over komfyren.
• Justere detektorens følsomhet (innenfor lovlige krav.)
• Oppgradere eller skifte av brannalarmanlegg.

Det kan være nødvendig å kombinere flere av disse tiltakene. For å finne den beste løsningen for ditt bygg, er det lurt å søke råd hos installatøren/leverandøren av brannalarmanlegget.

Du som huseier må:

• Sørg for at brukerne av bygget får kvalifisert opplæring på brannalarmanlegget.
• Utarbeid instruks som sikrer at noen på bygget tar direkte kontakt med 110-sentralen ved utløst alarm.
• Ha rutiner for gjennomføring av hyppig ettersyn av brannalarmanlegget.
• Sørg for årlig kontroll av brannalarmanlegget av kvalifisert personell, minst en gang per år.( Husk før service å koble ut direkteoverføringen til 110-sentralen.)
• Kontakt installatør dersom det er feil på brannalarmanlegget.
• Ha gode rutiner for å hindre at arbeid i bygget forårsaker unødige brannalarmer (arbeid som medfører støv, damp eller røyk.)

Du som bruker av bygningen må:

• Gjør deg kjent med branninstruksen på bygget.
• Skaffe deg informasjon om bruken av brannalarmanlegget.
• Alltid sette på kjøkkenavtrekket før matlaging og ha gode rutiner for rengjøring av avtrekksfilteret.
• Melde fra til eier om feil på brannalarmanlegget.

Husk ta brannalarmen på alvor!