Ålesund brannvesen

Informasjon til styret i borettslag og sameier

I borettslag og sameier har styret ansvar for å kartlegge hvilke ulykker som kan inntreffe. Styret skal sørge for tiltak som kan forebygge skader og redusere skadeomfanget.

Sameie - Klikk for stort bildeBorrettslag

I henhold til brannloven er styret definert som eier i borettslag og sameie, men beboerne har også ansvar.

Ålesund brannvesen KF arrangerer gratis informasjonsmøte for styreledere og styremedlemmer til borettslag og boligsameier.

Innhold i kurset

Opplæring rettet mot styreledere og styremedlemmer i borettslag og sameier der temaet er brannsikkerhet, regelverk og styrets plikter, i tillegg vil det bli en gjennomgang av: 

  • branntekniske installasjoner og bygningsdeler
  • serviceavtaler og reklamasjoner – branntekniske installasjoner
  • risikokartlegging
  • oppstillingsplasser for stigebil
  • ladestasjoner for el-biler
  • lagring av gjenstander i rømningsvei
  • søppelhåndtering
  • brannøvelser
  • bekymringsmeldinger

 

Varighet

Det er satt av ca. 2 timer.

Pris

Kurset er gratis.

Påmelding

Kursene blir annonsert i vår kalender og på Kursporten