Ålesund brannvesen

Brannvernopplæring til bedrifter og institusjoner

Vi tilpasser og gjennomfører grunnleggende brannvernopplæring  for ansatte i alle virksomheter som er pålagt denne opplæring. Dette gjelder for eksempel barnehager, sykehjem, skoler, behandlingsinstitusjoner, kjøpesentre og leilighetskomplekser.
 

Brann i seng

 

Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen krever at alle ansatte i «særskilte brannobjekter» skal ha opplæring i forebyggende brannvern og brannslukking. Dette er arbeidsgivers ansvar å dokumentere.

Det stilles ingen krav til forkunnskaper for å delta.

Innhold
Teoretisk del

  • Holdninger og motivasjon
  • Forebyggende arbeid
  • Handlingsplan
  • Brannteori
  • Valg av slukkemidler


Praktisk del

  • Opplæring i bruk av aktuelle slukkemidler
  • Diverse demonstrasjoner
     

Varighet

Normalt ca. 2 timer ellers etter avtale.

Pris:

På forespørsel

For mer informasjon:

E-post: brannvesenet@aabv.no
Telefon: 70 16 32 00