Aabv

Tung redning

Ålesund brannvesen etablerer beredskap innen Tung Redning (Heavy Rescue). En katastrofeenhet med spesielt egnet utstyr for kompliserte, langvarige og ressurskrevende ulykker.

Tung redning bil 2018

Iverksettelse av tungredningsberedskap

Ålesund brannvesen KF iverksatte tungredningsberedskap 01.12.2011. Enheten (A-3-7) er lokalisert på Spjelkavik brannstasjon og bemannes av mannskaper tilhørende stasjonen. Den utrustes med utvalgt utstyr for håndtering av ulykker med tyngre kjøretøy som buss og vogntog. Utstyret er bærbart for å kunne håndtere ulykker i vanskelig tilgjengelig terreng. Enheten er også en ressurs ved arbeidsulykker (klemskadeulykker), sammenrasninger av bygningskonstruksjoner og behov for lys og varme på skadested.

Kompetanse

Tjenesten er organisert med 1 kompetanseperson på hvert vaktlag (4). De 4 kompetansepersonene har en samlet bakgrunn i lett- og tungbil, berging, kraning/transport, skadeoppretting, lang tjeneste i beredskapsarbeid samt ulike kurs innen Heavy Rescue nasjonalt og internasjonalt.  Alle mannskaper tilhørende Spjelkavik brannstasjon innehar grunnkurs tungredning gjennomført lokalt.

Bil og materiell

Enheten er oppsatt på en 2003 modell Mercedes Benz 815/36AT. Det er planlagt ny bil.
Materiell er valgt med bakgrunn fra andres og egne erfaring fra større hendelser, nye metoder, brukervennlighet og andre målekriterier. Vi nevner:
Kileputer (lavtrykk), løfteputer (høytrykk), støtter, skolinger/underlag, utvidet hydraulisk redningsverktøy-sats, rescue-sag, motorsag, vinkelslipere, bajonettsag, muttertrekker, propan og diesel-varmere, lysprisme og div andre lys, inntreningsverktøy-sats, stige, arbeidsplattform, bårer+bårepakke, spader/spett/slegge/krafse, HMS-utstyr, div verktøy ++.


Øvingsfasiliteter

Et eget område er avsatt til Tung Redning i Gangstøvika øvingspark. Pr januar 2012 har vi 3 busser, 1 komplett lastebil og 3 lastebilhytter permanent. Øvingsobjektene er plassert slik vi kan komme til å møte de i reelle hendelser (buss-velt, bussvelt i skråning osv). Området blir regelmessig brukt av vaktlagene.

Innføring, drift og utvikling av tjenesten 

tung øvelseKoordinator tungredning har vært og er ansvarlig for innføring og drift av tjenesten (anskaffelse/utprøving av materiell, kurspakke, prosedyrer/rutiner) i samarbeid med ledelse og kompetansepersoner.
Videre utvikling av tjenesten vil skje kontinuerlig. Bilde er fra tungredningsøvelse fra 2015.

Støtte, rekvirering og kontakt

Ålesund brannvesen stiller seg positive til å støtte andre brannvesen i tungrednings-ulykker.
Ved rekvirering skal Møre og Romsdal 110-sentral KF kontaktes, ring enten 110 (ved nødmelding) eller avtale på tlf 70163820.
 
Ved informasjon/spørsmål om tung redning kontakt beredskapssjef Vidar Bakke tlf. 70 16 32 16. Vedr undervisning/kurs kontakt leder kursavdelingen ved Bjørn Rasdal tlf. 918 71 436