Aabv

Restverdiredning - (RVR)

Restverdiredning (RVR) vil si et skadebegrensningsarbeid etter brann. Dette arbeidet starter opp så hurtig som mulig for å begrense akutt skadene mest mulig, og inntil et skadebegrensnings firma kan overta arbeidet. Arbeidet tar sikte på å redde det som ikke er ødelagt av brann mot røyk og vannskade.

Røysegt 10 ÅLESUND. smpbygget 002Tidligere avsluttet brannvesenet arbeidet på brannstedet når de siste glørne var slokket. I forbindelse med en brann kan slokkevann og røyk forårsake store skader på bygninger, inventar, maskiner etc.

Brannvesenene og forsikringsselskap har erfart at restverdiredning kan redde store verdier. Ved Ålesund brannvesen og andre større brannvesen i Norge er det med støtte fra forsikringsselskapene bygd opp spesialbiler for skadebegrensning/restverdiredning. RVR-enheten er bemannet med spesielt utdannet personale fra brannvesenet. RVR- bilene er godt utstyrt. Blant annet har de pumper for å fjerne vann, vifter for å fjerne røyk, strømaggregat for nødstrømsforsyning, med mer.

RVR-enheten for Sunnmøre er stasjonert ved Ålesund brannvesen og dekker alle kommuner på Sunnmøre. RVR-tjenesten er i beredskap 24 timer i døgnet, hele året, og rekvireres via 110- sentralen.

Ved tidlig varsling til RVR kan uerstattelige verdier reddes. Du vil ikke bli økonomisk belastet om du bruker RVR tjenesten, som forsikringstaker vil du oppleve dette som ”gratis” da det er ditt forsikringsselskap som vil bli belastet.

Se kontaktinformasjon for miljøberedskap.

Les mer om RVR ordningen på nettsiden http://www.rvr.no/