Aabv

Beredskapsavdelingen

Oppgavene til beredskapsavdelingen er innsats under brann og redning. I tillegg kommer restverdiredning og annen assistanse, samt en rekke vedlikeholds-, øvelses- og undervisningsoppgaver.

Oppgaver ved brann og eksplosjon

 • livredning
 • brannslokking
 • røyk-, gass-, og kjemikaliedykking
 • redning og innsats til sjøs (RITS)
 • restverdiredning (RVR)
 • assistanse til  industrivern og nabokommuner

Oppgaver ved ulykker, klimabaserte hendelser og nødhjelp

 • assistanse ved trafikk- og tunnelulykker
 • frigjøring av fastklemte personer
 • redningsdykking/isdykking
 • overflateredning i elv, vann og sjø
 • klatretjeneste, tau- og høyderedning
 • akuttberedskap ved forurensning på land og sjø i egen kommune og gjennom IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurennsing)
 • lenseoppdrag på land og i båt
 • restverdiredning (RVR)
 • assistanse til politi, helse og andre kommuner.

I tillegg til vanlige beredskapsoppgaver har vi forskjellige samarbeidsformer og nasjonale avtaler som inngår i våre tjeneste:

 • Tung redning og beredskap
  Tung redning handler om å ta hånd om skadde og fastklemte personer der tunge kjøretøy er involvert. Tung redning stiller ofte helt andre krav til innsatspersonellet når det gjelder valg av metode for frigjøring av skadde pasienter.

 • Redningsinnsats til sjøs
  Ålesund brannvesen KF er et av 7 brannvesen som har opptrent personell med særlig kompetanse og trening for å utøve redningsinnsats til sjøs (RITS).

 •  Interkommunal utvalg mot akutt forurensing (IUA)
  Over hele landet er det opprettet interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA). Disse er fordelt på regioner som skal ivareta beredskaps- og aksjonsplikten. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre akutte utslipp. Ålesund kommune - ved Ålesund brannvesen KF er vertskommune for IUA samarbeidet for Sunnmøre.

 • Restverdiredning (RIR)
  Restverdiredning (RVR) vil si et skadebegrensningsarbeid etter brann. Dette arbeidet starter opp så hurtig som mulig for å begrense akutt skadene mest mulig, og inntil et skadebegrensnings firma kan overta arbeidet. Arbeidet tar sikte på å redde det som ikke er ødelagt av brann mot røyk og vannskade.