Aabv

Brannbamsen Bjørnis

Brannbamsen Bjørnis er nasjonal satsing når det gjelder brannvernopplæring for barn i barnehager.

Bjørnis

Barn som opplever ulykker og traume
Ålesund brannvesen var et av de første brannvesen som ble  medlem i Brannbamsen Bjørnis. Satsningen retter spesielt fokus på å hjelpe barn og deres familier i forbindelse med akutte hendelser som ofte oppleves som traumatiske og vonde for alle. Gjennom å møte barna på ulykkesstedet i akuttfasen, hvor vi snakker med de og deler ut brannbamsen, kan dette bidra til omsorg og trygghet
i en situasjon som i utgangspunktet kan oppleves som svært vanskelig. 

Arbeid med barn og unge
Over flere år har enhet for forebyggende brannvern hatt fokus på informasjon og undervisning, spesielt rettet mot barn og unge som går på skole eller i barnehage. Dette ønsker vi gjennom vår tilstedeværelse i Bjørnis-familien å videreutvikle, gjennom å møte ungene på enda flere arenaer. Vi fokuserer på informasjon og motivasjon som vi håper kan medvirke til at barna bidrar til et godt brannvernfokus på skolen, i barnehagen og i hjemmet. 
 
Barnehagedagen 2019Besøk i skolen og barnehager
Vi har som mål å gjennomføre brannvernundervisning for 6-klassinger på barneskolene i kommunen hvert år. Vi har dessverre ikke mulighet til å motta besøk av barnehager til våre brannstasjoner, og derfor gjennomfører vi hvert år Bjørnis arrangement her på brannstasjonen for alle barnehager i kommunen, her må hver enkelt barnehage melde seg på. (Først til mølla prinisppet). 

Tips til aktiviteter for barnehager og småskoler
Se hjemmesiden til Brannbamsen Bjørnis: brannbamsen.no

Undervisningsmateriell
Det er utarbeidet et nasjonalt pedagogisk opplegg om brannvern for barn i barnehagen: Her kan du lese mer om materiellet.

Noe du lurer på?
Har du spørsmål til Bjørnis kan du sende en
e-post til: brannvesenet@aabv.no
 
Les også
Materiell for barnehager
Til foreldre

Her finner du Bjørnis
Bjørnis har mye på hjertet og har egen hjemmeside, samt profil på Instagram og Facebook. 

Les også

Brannbamsen.no
Facebook.com/brannbamsen
Instagram.com/brannbamsen
Snapchat/brannbamsen
Youtube.com/brannbamsen