Aabv

Brannforebyggende avdeling

Brannforebyggende avdeling skal bidra til at alle som bor og oppholder seg i Ålesund skal oppleve trygghet.  Brannforebyggende arbeid er et nasjonalt satsingsområde. Informasjon, veiledning, feiing, brannsyn og pålegg skal forhindre situasjoner som kan føre til brann.

Brannforebyggende avdeling har som hovedoppgave å forebygge brann og andre ulykker gjennom:

 • Analyse og fortolkning av statistikk, hendelser og det generelle brannbildet
 • Brannforebyggende og holdningsskapende informasjon
 • Feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
 • Tilsyn i særskilte brannobjekter, som pleieinstitusjoner, overnattingssteder og forsamlingslokaler.
 • Brannteknisk saksbehandling i forbindelse med skorsteiner, varmeanlegg, samt brannfarlige og eksplosive 

I tillegg til vanlige forebyggende oppgaver har vi forskjellige samarbeidsformer og oppgaver som inngår i våre tjenester:

 • Feiing og tilsyn arbeider hele året rundt og gjennomfører feiing av pipe og tilsyn av ildsted i boliger i Ålesund, Sula og Giske.

 • Kontroll av håndslokkere
  Alle som er eier av en bolig skal sørge for at boligen er utstyrt med minst en sertifisert røykvarsler i hver etasje, og minst et pulverapparat eller skum/vannapparat/brannslange eller annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende kapasitet. De samme reglene gjelder for hytter og sommerhus.Oversikten over kompetente virksomheter kan du finne på nettstedet til Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell, www.rvb.no.

 • Brannbamsen Bjørnis
  Brannbamsen Bjørnis er en bamse som primært er utviklet for å møte barns behov for omsorg og trygghet ved ulykker og traumer, samt å vekke barns interesse for forebyggende brannvernarbeid. Brannbamsen Bjørnis skal også benyttes i annet helsefremmende og forebyggende arbeid, for å sikre barnevelferd.

 • Utleie av redningsvester
  Har du behov for redningsvest? Ta kontakt med Ålesund brannkorpsforening ved Ålesund brannstasjon på Volsdalsberga, vi har regningsvester til leie, for både barn og voksne.