Aabv

Redningsinnsats til sjøs (RITS)

Ålesund brannvesen KF er et av 7 brannvesen som har opptrent personell med særlig kompetanse og trening for å utøve redningsinnsats til sjøs (RITS). 

RITS nedfiringBeredskapen kjennetegnes videre ved at det årlig gjennomføres trening sammen med redningshelikoptre, hovedredningssentralene, Kystvakta, Redningsselskapet og rederier. Det gjennomføres både trening ved at RITS-mannskap settes om bord på ferjer fra helikopter eller båt. I tillegg gjennomføres det kurs og samtrening med skipets eget mannskap 

Brannsikkerheten på skip reguleres av sjøfartslovgivningen, og etter ulykken på Scandinavian Star er det gjennomført en rekke tiltak i regi av sjøfartsmyndighetene, som har styrket brannsikkerheten til sjøs.