Aabv

Skjema feiing

 Vi gjør oppmerksom på at skjema nedenfor kun gjelder for Ålesund kommune. Det er adressen på boligen som bestemmer hvilken kommune som skal motta melding om endring.