Aabv

Skjema og søknader

Vi gjør oppmerksom på at skjema nedenfor gjelder kun for Ålesund kommune.  

 HUS           

Montering av nytt / endring av ildsted er meldepliktig av eier. Frakoblet ildsted, plombert pipe og ikke i bruk er meldepliktig av eier.  Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Ålesund kommune, Møre og Romsdal - Lovdata

Montering av nytt eller endring av ildsted er meldepliktig til brannvesenet i den kommunen ildstedet monteres. Klikk på ikonet eller lenken nedenfor for å komme til skjemaet.


Skjema: Melding om nytt/endring på fyringsanlegg/ildsted

SkjemaMelding om frakoblet fyringsanlegg/ildsted ( Dette skjema genererer fritak av feiegebyr og du må identifisere deg via ID-porten).
Alle bygninger som har fyringsanlegg/ildsted tilkoblet skorstein, skal betale feie- og tilsynsgebyr Brannforebyggende forskrift
Er du i tvil om du har fyringsanlegg les definisjoner nedenfor eller forskrift om gebyr og tilsyn med fyringsanlegg § 3e. Defineres din bolig under fyringsanlegg kan du ikke søke fritak fra feie og tilsynsgebyr. Melding om frakoblet fyringsanlegg/ildsted gjelder kun når ildstedet  er koblet fra og pipen er forskriftsmessig tettet og ikke i bruk, eller når der ikke er montert pipe eller fyringsanlegg i boligen, da sender du inn skjemaet  melding om frakoblet ildsted.

NB! Boliger som innehar gasspeis faller inn under definisjonen fyringsanlegg, og er ut fra forskriften avgiftspliktig.  

Definisjoner:
Fyringsanlegg: Omfattar eldstad, sentralvarmekjele eller liknande der varme vert produsert ved forbrenning av fast, flytande eller gassformig brensel, inklusive røykkanal og eventuelt matesystem for brensel.
Røykkanal: Røykkanal omfattar heile kanalen for røykgass frå fyringseining til utslepp i atmosfæren, og omfattar røykrør frå eldstad til skorstein. Skorstein er den vertikale delen av røykkanalen, og kan innehalda fleire vertikale røykkanalar.
Skorstein: Ein kanal av murverk, betong eller stål til å føre bort røykgass frå fyringsanlegg og tilføre luft for å vedlikehalde forbrenning.

Rehabilitering av skorstein er meldepliktig til byggavdeling i kommunen.

 

 

 

   
 fyrverkeri 1  

Søknad om tillatelse til salg og oppbevaring av pyroteknisk vare (fyrverkeri).

Den som ønsker å selge fyrverkeri klasse II og III i tiden 27. - 31. desember må ha tillatelse fra Ålesund brannvesen.
Søknad om tillatelse til salg og oppbevaring av fyrverkeri må være brannvesenet i hende innen 30. april, UTSATT søknadsfrist er 01.07.2021
Klikk på ikonet eller lenken nedenfor for å komme til skjemaet.

Skjema: Søknad om salg og oppbevaring av fyrverkeri / pyroteknisk vare

pdfRetningslinjer angående rett til å klage på forvaltingsvedtak

     
     
     

 

Meldingsskjema

Ålesund brannvesen verken godkjenner eller gir tillatelser. Meldingsskjema er kun informasjon til brannvesenet og krever ingen behandling, og svar gis ikke. Dersom brannvesenet har behov for ytterligere informasjon tar vi kontakt.

 seng             

Overnatting i bygg som ikke er bygget som overnattingssted. 

Ved større arrangementer som inneholder overnatting på bygg som ikke er bygget som overnattingssted som f.eks. skoler, barnehager, klubbhus,  bedehus og kirker ol. skal meldes inn, dette for at vi ønsker å bevistgjøre alle involverte å forberede brannforebyggende tiltak. Klikk på ikonet eller lenken nedenforfor å komme til skjemaet.  Mer info her.

Skjema: Melding om overnatting    - Meldingsfrist 2 uker før overnatting

     
 bål  

St.hansbål den 23. juni (større enn et vanlig kaffebål/bål til pølsegrilling)

Skal du tenne St.hansbål av litt størrelse skal du melde fra til brannvesenet på meldingsskjema innen 20. juni klikk på ikonet eller lenken nedenfor.
Skjema: Melding om St.hans bål (dette skjema gjelder kun bålbrenning St.hansaften den 23. juni)

Ålesund brannvesen KF verken godkjenner eller gir tillatelser til bålbrenning. Meldingsskjema er kun informasjon til brannvesnet og krever ingen behandling, og svar gis ikke. Den som tenner bålet har det hele og fulle ansvaret for at dette foregår på en forsvarlig måte. 

     

 

 

Nøkkelsafe

NØKKELSAFE

 

Opprettelse og endring av nøkkelsafe.

Ved registrering av ny nøkkelsafe eller ved bytte av nøkkel eller andre endringer i nøkkelsafen, skal

skjema: Opprettelse og endring av nøkkelsafe fylles ut og sendes inn til brannvesenet. 

( I dette skjema må eier/kontaktperson identifisere seg via ID-porten).

     
     

 

Brosjyrer og publikasjoner 

 

BRANNSIKKERT HJEM 2018 1    BRANNSIKKER CAMPING 2018 1    BRANNSIKKERHET I BÅT 2018 1    BRANNSIKKERHET i HYTTE 2018 1  

 

 BROSJYRE BRANNSIKKERHET I BORETTSLAG 2018 1    BRANNSIKKER STUDENTBOLIG 2018 1          

Se også skjemaer for Møre og Romsdal 110-sentral