Om oss

Skrevet .

Brannkorpset på kirketrappa 1904 470pxÅlesund brannvesen ble etablert i 1864.  Se brosjyren Ålesund brannvesen 1864-2014, som ble laget i  forbindelse med Ålesund 150 års jubileet vårt.

I fyr og flammeDet ble også i anledning 150 års jubileet bokslipp av boka "I FYR og flamme", skrevet av Jan Olav Flatmark og Harald Grytten. En fantastisk innholdsrik og flott bok.

Vi har fremdeles endel bøker på lager. Så hvis du ønsker kan du bestille boken her, ved å klikke på knappen nedenfor. I mailen må du opplyse om Navn, adresse og hvor mange bøker du ønsker å bestille. Faktura blir sendt i posten. Pris kr 298,-.

bestill her

 

 


Et velfungerende brannvesen

Ålesund brannvesen KF er organisert som et kommunalt foretak etter kommunelova kapittel 11. Foretaket har et eget styre og brannsjef/daglig leder. 

Ålesund brannvesen KF er organisert og dimensjonert etter oppgavene gitt i §11 i Brann- og eksplosjonsvernloven. Dimensjoneringsforskriften stiller krav om at kommunen skal ha et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet slik at oppgavene pålagt i lover og forskrifter blir utført på en tilfredstillende måte. Ålesund brannvesen KF skal være dimensjonert og utstyrt til å håndtere oppgavene i kapittel 5. Disse oppgavene er hjemlet i brannlovverket eller i ROS-analysen.

Brannvesenet er den største beredskapsetaten i Ålesund kommune. Brannvesenet gjennomfører et omfattende forebyggende arbeid og er den viktigste tekniske redningsressursen i kommunen, ikke bare ved brann men ved alle hendelser som krever teknisk håndteringsevne. Ålesund brannvesen KF gjennomfører intern opplæring/øvelser for å forberede seg på hendelser. De siste årene har brannvesenet sine oppgaver og krav til innsatsevne økt. Brannvesenet vil i større grad delta i krevende innsatser sammen med de andre nødetatene. 

Et velfungerende brannvesen er av grunnleggende betydning for samfunnets evne til å kunne håndtere også ekstraordinære hendelser. I henhold til lov 14. juni 2002 nr. 20 om brann- og eksplosjonsvern skal kommunen sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte.

Organisering

Ålesund brannvesen har totalt tolv brannstasjoner. Disse er:

Hovedbrannstasjonen ligger på Volsdalsberga, ca. 1 km. fra bysentrum. Her er i tillegg til beredskap også brannvesenets administrasjon, forebyggende avdeling og kursvirksomhet lokalisert. 

Se kart som viser hvor brannstasjonene er.

Administrasjon

1. januar ble vi et nytt og mye større brannvesen, som et resultat av kommunereformen da fem brannvesen skulle bli til ett brannvesen, gjennom en virksomhetsoverdragelse. Vi fikk også nytt styre i brannvesenet fra januar 2020. 15.juni hadde vi igjen en ny virksomhetsoverdragelse, da gjennom at både Giske- og Sula kommune sitt brannvern ble en del av vårt brannvesen, noe som førte til at vi fikk ytterligere nye og flinke kolleger inn i brannvesenet. Administrasjonen i Ålesund brannvesen KF består av brannsjef, varabrannsjef  og stab. Administrasjonen koordinerer foretakets drift i samarbeid med de ulike avdelingene. Videre ivaretar administrasjonen interne oppgaver som budsjett, rekneskap, fakturabehandling, post, arkiv, personal og lønn etc.

Beredskapsavdeling

Beredskapsavdelingen består av seksjon utrykning, og er fordelt på disse stasjonene:

Beredskapsavdelingen har ansvar for alle utrykningsoppgaver og akutte innsatser. Vår primære oppgave er å redde liv og begrense skadene når ulykken har skjedd.

Brannforebyggende avdeling

Vår hovedoppgave å forebygge brann og andre ulykker. Forebyggende virksomhet kan være alt fra befaring og tiltak mot risikoobjekter til kontroller på byens utesteder, tilsyn på kjøpesentere og bedrifter eller informasjon til byens innbyggere om hvordan de selv kan forebygge ulykker.

Brannforebyggende avdeling utfører brannforebyggende arbeid i henhold til brannlovgivningen. Det består hovedsaklig av tilsyn og informasjon.

Vi utfører tilsyn på følgende områder:

Brannforebyggende avdeling har to ansvarsområder:

IUA

Sunnmøre interkommunale utvalg mot akutt forurensning.

Kurs og opplæring

Kursavdelingen tilbyr en rekke faste kurs innen brann og sikkerhet, og kan ved behov skreddersy kurs.  

110-sentralen

Møre og Romsdal 110-sentral KF er ett kommunalt foretak lokalisert i Ålesund.

Styret i Ålesund brannvesen KF 

Kommunestyret i Ålesund har valgt følgende styre for Ålesund brannvesen KF, dette ble gjort den 12.12.2019

 Medlemmer  Personlig vara
 Asgeir Berg (Frp), Leder Wenche Gausnes Aasen (Frp)
 Eivind Davik (Sp), Nestleder Karoline Stette (Sp)
 Tove Nygård (Ap) Njål Bele (Ap)
 Inger Synnøve Remme  Anne Mette Liavaag
Øystein Bjørkavåg (Ansattrep.) Torgeir Rokkones