Aabv

Planer og rapporter

 

Årsberetninger

Årsberetning-19 godkjent av styret for Ålesund brannvesen KF 28.04.20

Årsberetning-18 godkjent av styret for Ålesund brannvesen KF 25.04.19

Årsberetning-17 godkjent av styret for Ålesund brannvesen KF 06.03.18

Årsberetning-16 godkjent av styret for Ålesund brannvesen KF 05.04.17

Årsberetning-15 godkjent av styret for Ålesund brannvesen KF 13.04.16

Årsberetning-14 godkjent av styret for Ålesund brannvesen KF 13.04.15

Årsberetning-13 godkjent av styre for Ålesund brannvesen KF 22.04.14

Årsberetning-12 godkjent av styre for Ålesund brannvesen KF 22.04.13

Årsberetning-11 godkjent av styret for Ålesund brannvesen KF 16.04.12

Årsberetning-10 godkjent av styret for Ålesund brannvesen KF 12.04.11 

Årsberetning-09 godkjent av styret for Ålesund brannvesen KF 14.04.10

Andre rapporter

Virksomhetsplan 2020

Vedtekter Godkjent 12.12.19

ROS_Analyse Godkjent 13.06.19

Brannordning Godkjent 21.11.2019


Brann- og redningstjenesten i Nye Ålesund kommune.logo nye alesund kommune

Det har blitt opprettet en prosjektgruppe som setter fokus på risiko og beredskap som skal oppfylle kravene til en god samfunnssikkerhet i
Nye Ålesund kommune. Denne prosjektgruppen består av leder Geir Thorsen, Bent Leite, Kim Andre Breivik, Nils Kristen Skaar, Kjell Arve Lid, Michael Werner, Rolf Jarle Ødegård og sekretær Johnny Stølen.

Prosjektet har som formål å organisere brann- og redningstjenesten gjennom samarbeid mellom tidligere selvstendige brannvesen på en slik måte at det sikrer et samlet fagmiljø med høy kompetanse, en effektiv ledelse og drift, fleksibilitet, svare på behov for spesialisering og opprettholdelse av nødvendig kompetanse til forebygging og beredskap.

Sammenslåingen av kommunene Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund får konsekvenser for organiseringen av brann- og redningstjenesten i disse kommunene. Prosjektgruppen har hatt flere møter og referat fra disse er tilgjengelig her:

2018

pdfMøtereferat_09022018.pdf pdfMøtereferat_13062018.pdf pdfMøtereferat_15112018.pdf
pdfMøtereferat_16032018.pdf pdfMøtereferat_30082018.pdf pdfMøtereferat_11122018.pdf
pdfMøtereferat_19042018.pdf  pdfMøtereferat_26092018.pdf  
pdfMøtereferat_24052018.pdf
pdfMøtereferat_23102018.pdf

2019

 pdfMøtereferat_17012019.pdf pdfMøtereferat_05042019.pdf   pdfMøtereferat_26062019.pdf pdfMøtereferat_20112019.pdf
 pdfMøtereferat_12022019.pdf pdfMøtereferat_26042019.pdf  pdfMøtereferat_20082019.pdf  pdfMøtereferat_16122019.pdf
 pdfMøtereferat_12032019.pdf pdfMøtereferat_21052019.pdf  pdfMøtereferat_03092019.pdf  
 pdfMøtereferat_02042019.pdf pdfMøtereferat_11062019.pdf  pdfMøtereferat_17092019.pdf