Aabv

For ansatte

Brannstasjon

Koronavirus - Pandemi 

Ny lokal forskrift vart vedtatt av kriseleiinga i kommunane i dag 21. mars. Den nye forskrifta saman med tilrådingar er lagt ut på heimesidene til kommunane Ålesund, Giske og Sula.

Formålet med forskrifta er å hindre eller avgrense spreiing av SARS CoV-2 i ein periode med sterk auke i smittetal og spreiing av mutant virusvariant i lokalsamfunnet. Forskrifta gjeld fram til 11.april 2021.


Vi må gjøre alt vi kan for å redusere smitte. Vask hendene ofte og grundig.

Følg med på nettsiden til Ålesund kommune og Ålesund kommune faceboook for meir informasjon og utviklinga av pandemien. Følg også med i nyhetene og vi ber dere instendig til å følge myndighetenes råd  Folkehelseinstituttet.

Ledelsen i Ålesund brannvesen har i dag 12 mars 2020 med øyeblikkelig virkning,  innført fase 2 i forhold til pdfKritisk_hendelse_Pandemi_Ålesund_brannvesen_KF.pdf
Det er viktig å merke seg at alle tiltak som ble innført i fase 1 videreføres. Videre må en merke seg at «stengt stasjon» gjelder alle stasjoner, også deltidstasjonene.

VIktig informasjon til alle ansattepdfInformasjon_til_alle_ansatte_i_Ålesund_brannvesen_KF_i_forbindelse_med_Covid-19_12032020.pdf 

Spørsmål, ta kontakt med din seksjonsleder/avdelingsleder.

Koronavirus viktig melding

MinGatbrann

MinGat er det verktøy Ålesund brannvesen og Møre og Romsdal 110-sentral bruker for arbeidsplanlegging og utarbeide en aktivitetsstyrt bemanningsplan. Logg deg inn på minGatBrann her 

 

Outlook - lese jobbmail hjemmefra.

For å finne innlogging til outlook mailen til ansatte i Ålesund brannvesen og Møre og Romsdal 110-sentral, må du nå logget inn på MinGat, deretter klikker du på denne pilen eksterne lenkertil høyre på startsiden.

HMS-System - LANDAX

Ansatte i Ålesund brannvesen KF og Møre og Romsdal 110-sentral kan logge inn på vårt HMS-system Landax her

Valgt ansattrepresentant

Øystein Bjørkavåg er ansattrepresentant i styret og Torgeir Rokkones er vara.

RVR-skjema 

Ved alle RVR-oppdrag er det viktig å melde inn oppdraget og fylle ut skjemaet nedenfor.
Dette skjemaet er elektronisk og kan fylles ut og sendes inn direkte.

pdf RVR-skjema