Aabv

Postlister

Ålesund brannvesen KF og Møre og Romsdal 110-sentral KF praktiserer åpenhet i utførelsen av våre oppgaver. Derfor publiserer vi nå postlister som gir oversikt over journalførte inn- og utgående dokumenter.

GENERELT OM INNSYNSTJENESTER 
Retten til innsyn, reguleres av flere forskjellige lover. Det er viktig at vi avklarer hva en innsynsbegjæring omfatter når dette er uklart, fordi det vil være avgjørende bl.a. hvilket lovverk henvendelsen skal behandles etter, hvilke opplysninger vi kan gi fra oss og hvilke tidsfrister som gjelder for behandling av henvendelsen. Nedenfor følger noen av de mest aktuelle lovene som omhandler retten til innsyn, og hovedtrekk for når de skal anvendes:

Postlisten gir oversikt over inn- og utgående dokumenter. Postlisten gjøres offentlig hver mandag og er kun journalførte dokumenter. Dokumentene er offentlige, men ikke publisert.  For innsyn, ta kontakt på e-post: brannvesenet@aabv.no 

 

 Nedenfor finner du postlister for gjeldende år 2021, for Ålesund brannvesen KF og Møre og Romsdal 110-sentral KF.

pdfUke_1.pdf pdfUke_2.pdf pdfUke_3.pdf pdfUke_4.pdf pdfUke_5.pdf pdfUke_6.pdf
pdfUke_7.pdf pdfUke_8.pdf pdfUke_9.pdf pdfUke_10.pdf  pdfUke_11.pdf  pdfUke_12.pdf
 pdfUke_14.pdf  pdfUke_15.pdf  pdfUke_16.pdf  pdfUke_17.pdf  pdfUke_18.pdf  pdfUke_19.pdf
 pdfUke_20.pdf  pdfUke_21.pdf  pdfUke_22.pdf
 pdfUke_23.pdf  pdfuke_24.pdf  pdfuke_25.pdf
 pdfUke_26-27.pdf pdfUke_28-29.pdf  pdfUke_30-31.pdf  pdfUke_32.pdf  pdfUke_33.pdf  pdfUke_34.pdf
 pdfUke_35.pdf  pdfUke_36.pdf  pdfUke_37.pdf  pdfUke_38.pdf    
           
           
           

For innsyn, ta kontakt på e-post: brannvesenet@aabv.no