Aabv

Ofte stilte spørsmål om bål og bråtebrenning

Hvorfor er det ikke lov å brenne bål i Ålesund kommune?

2010 06 StHans feiring 6I Ålesund kommune er det forbudt med åpen brenning av brenning av avfall i småovner hele året. Med unntak som kaffebål til grilling, utepeiser ol. 

Åpen ild representerer alltid en brannfare. Brannfare og hensyn til innbyggernes helse, miljø og trivsel ligger til grunn for forbudet mot bål og avfallsbrenning i "Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, vedtatt av bystyret i Ålesund 7. april 2011. For mange representerer den lyse årstid med hagearbeid, avfalls- og bålbrenning lutter glede. For de som sliter med astma eller – allergilidelser, kan den være en plage. Forskrift om avfallsbrenning mm. i Ålesund kommune skal forebygge at bål og avfallsbrenning fører til helseplager og miljøforurensing. Ålesund følger dermed anbefalingen fra Folkehelsekontoret sentralt til forskrift om avfallsforbrenning.

Jeg har søkt brannvesenet om å få brenne st. Hans bål. Når får jeg vite om den er godkjent?

Meldingsskjemaet er ingen søknad, men en melding til brannvesenet om hvem som er ansvarlig for bålet og hvor bålet skal tennes. Alle har lov til å tenne et st. Hans bål, men en er selv ansvarlig for at dette gjøres på en sikker og lovlig måte.

Kan vi brenne bål på lørdag i stedet for selve st. Hans aften?

En kan brenne bål på st. Hans aften eller opp mot nærmeste helg.

Vi er på ferie i perioden rundt st. Hans, kan vi brenne bål når vi kommer hjem?

Dersom en ønsker å brenne bål uten om st. Hans aften (eller opp mot nærmeste helg) må en søke kommunen om dispensasjon fra forskriften. Det er Virksomheten for Vann avløp og renovasjon som behandler slike forespørsler. Skjema ligger på hjemmesiden deres. For spørmål kan de kontaktes via servicekontoret på telefon 70 16 20 00.

Les mer om bål og bråtebrenning i Ålesund kommune.

 

 

 

Emneord: Bål og grilling