Hvordan bli brannmann

Brannmann i askjonGod fysisk form er et viktig krav til de som vil være brannmann.

Vi har i overvekt ansatt personer med håndverksfaglig bakgrunn. Dette er tømrere, bilmekanikere, murere, rørleggere eller lignende. Vi har også noen ansatte med allmennfaglig bakgrunn, slik at man er ikke ekskludert fra å bli brannmann med en slik utdannelse.

Vi annonserer ledige stillinger i fellesannonsen til Ålesund kommune i Sunnmørsposten, og noen ganger også www.nblf.no og www.brannmannen.no. I tillegg legges annonser ut på våre internett sider, www.aabv.no, og Ålesund kommuners nettside, samt hos NAV.
Ålesund brannvesen har også egen facbook med informasjon om ledige stillinger og annet aktuelt stoff. (følg oss gjerne).

Det er mange søkere på stillinger som brannkonstabel. De som får ansettelse i brannvesenet får utdanning gjennom Norges brannskole. Det er vanskelig å få plass ved Norges brannskole og utdanne seg der, før man er ansatt i et brannvesen.

Vi legger stor vekt på god fysisk form. Blant annet er det krav at man løper 3000 meter på under 15. minutter. Vi gjennomfører høydetester, fysiske tester, klaustrofobitester, praktiske tester og prøver i norsk, matematikk og hukommelse. De som tiltrer stilling hos oss må dokumentere plettfri vandel med utvidet vandelsattest fra politiet og fremlegge helseattest, som ikke er eldre enn 6 måneder. Helseattesten må tilfredstille de pdfMedisinske_krav.pdf. I tillegg forplikter de seg til å ta førerkort for vogntog, førerkort klasse CE og utrykningsførerkort (kode 160) innen utløpet av prøvetiden (6 måneder).

Hvis du får ansettelse som brannmann vil du få all utdanning etter ansettelsen. Vi legger ikke så stor vekt på om man har tatt noen brannkurs før ansettelse, da alle begynner på ny opplæring hos oss. Dette kan imidlertid variere fra brannkorps til brannkorps. Du kan imidlertid ta et nettbasert kurs i brannvern ved Norges brannskole. Dette må man også gjennomføre ved ansettelse, men det vil du eventuelt slippe å ta ved ansettelse hvis du har dette fra før.

De som tjenestegjør i utrykningsstyrken, følger en døgnbasert skiftordning. I løpet av 4 uker har de 7 døgnvakter. De arbeider en helg, med vakt på både lørdag og søndag, hver 4 uke. Vi har ingen opptak av brannaspiranter, men ansetter tilkallingsvikarer ved behov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emneord: Student