Aabv

Lad trygt

lad tryktVi kjøper etterhvert masse nytt elektronisk utstyr, og får også flere brannfeller på kjøpet. Du tenker kanskje ikke over at batterier kan eksplodere eller at ladere kan gå varm og i verste fall kan føre til brann? 

Ladere kan starte brann

Vi omgir oss med stadig større mengder apparater, ladere og transformatorer. Vet du hvor mange som finnes i boligen din? Småelektronisk utstyr er ikke så ufarlig som vi skulle tro.

Halvparten av alle branner

Nyere brannstatistikk tyder på at lading bør skje mens vi er til stede. I 2011 skyldtes over halvparten (ca. 9 500 tilfeller) av branner i Norge elektriske apparater og utstyr, viser tall fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB).

For eksempel har mobilladere som har stått i støpselet når de ikke har vært i bruk forårsaket flere branner og branntilløp.

Pass på hvor du lader mobilen

Legger du mobilen til lading ved siden av senga mens du sover? Ikke smart! Hvis mobilen går varm fordi den dekkes til av klær eller sengtøy, kan det gå riktig ille. Det er også noe å tenke på dersom du har «tenårings-roterom» i huset.

Pass på at mobilen ikke ligger på brennbart underlag. Det har vært tilfeller hvor telefonen har blitt overopphetet mens den lå i en sofa. En mobiltelefon som begynner å ulme, vil dessuten avgi farlige gasser.

Unngå branntilløp

Vi skal også være oppmerksom på småelektrisk utstyr som kaffetraktere, vannkokere og lignende. Trekk ut støpselet, så unngår du eventuelle branntilløp på grunn av feil ved apparatet.

Nyttige tips som kan redusere brannfaren:

  • Bærbare maskiner bør ha pc-underlag.
  • Ta laderen ut av støpselet når du ikke lader
  • Koble fra annet småelektrisk utstyr
  • Ikke lad telefonen om natta
  • Ikke lad mobiltelefonen i senga
  • Ikke la laderen ligge i sofaen eller gjemt bak møbler
  • Legg mobilen på et brannsikkert underlag når du lader
  • Bytt batteri med en gang hvis mobilen blir veldig varm

Les også:

Brosjyre pdf"Brannsikkerhet i hjemmet"

Elsikkerhetsportalen: Å lade om natten

 

 

 

Emneord: Elektriske apparat