Brann i tunnel

tunnellHva gjør du dersom du ser flammer eller møter røyk i en tunnel? Her er gode råd til deg som er trafikant.

De fleste tunneler i Norge har ett tunnelløp med to eller tre kjørefelt. På høytrafikkerte veger med fire kjørefelt har tunnelene to løp, der all trafikk kjører i samme retning. Hvilken type tunnel du er i, avgjør hva du bør gjøre i tilfelle brann:

Generelle regler ved brann eller røyk i tunnel:

I en ettløpstunnel der trafikken går i begge retninger:

I en toløpstunnel der all trafikk går i samme retning i hvert løp:

Se også: https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/trafikksikkerhet/brann-i-tunnel

Kilde: (Statens vegvesen)