Aabv

Brann i tunnel

tunnellHva gjør du dersom du ser flammer eller møter røyk i en tunnel? Her er gode råd til deg som er trafikant.

De fleste tunneler i Norge har ett tunnelløp med to eller tre kjørefelt. På høytrafikkerte veger med fire kjørefelt har tunnelene to løp, der all trafikk kjører i samme retning. Hvilken type tunnel du er i, avgjør hva du bør gjøre i tilfelle brann:

Generelle regler ved brann eller røyk i tunnel:

 • Kjør aldri inn i en tunnel som er stengt med bom eller røde lys.
 • Bruk nødtelefonene, ikke mobiltelefon. Operatørene på Statens vegvesens Vegtrafikksentral vil kunne se i hvilken tunnel og hvor i tunnelen du befinner deg via styringssystemet og kan koordinere utrykning og annen hjelp. De vil også stenge tunnelen og stanse trafikken.
 • Bruk brannslukkingsapparatene i tunnelen ved brann. Dette vil sørge for at brannalarmen utløses på vegtrafikksentralen og tunnelen stenges.
 • Gjør det til en vane at du alltid slår på luftresirkulering før du kjører inn i en tunnel. Det forhindrer at bilkupeen fylles raskt med røyk.

I en ettløpstunnel der trafikken går i begge retninger:

 • Vurder situasjonen, om mulig kjør ut av tunnelen, om nødvendig, snu og kjør tilbake, får du beskjed om å snu må du alltid snu.
 • Varsle møtende trafikk.
 • Når du kommer ut, varsle Statens vegvesens vegtrafikksentral om situasjonen gjennom nødtelefon.
 • Vurderer du det for farlig å snu og kjøre ut, forlat bilen på siden av veien med nødblink på, og kom deg til utgangen, ved nødstasjonene er det skilt som viser avstand til utgangene.

I en toløpstunnel der all trafikk går i samme retning i hvert løp:

 • Ikke snu, dette medfører fare.
 • Forlat bilen og kom deg til nærmeste nødutgang.
 • Varsle via nødtelefon.
 • Nødutgangen leder inn i en gang som går imellom de to tunnelløpene. Vær forsiktig når du går inn i det andre løpet.

Se også: https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/trafikksikkerhet/brann-i-tunnel

Kilde: (Statens vegvesen)