Aabv

Skal du flytte på hybel for å studere?

høgskolenEn undersøkelse gjennomført av Norsk brannvernforening og forsikringsselskapet Tryg avdekker at mellom 5- og 10 000 studenter ikke har røykvarsler i boligen sin.

 

I den samme undersøkelsen kommer det også frem at 18,3 prosent bor i en bolig uten slokkeutstyr eller uten å vite hvor det finnes, og at 24 prosent av studentene svarer at de kun har én rømningsvei, eller at de ikke vet om noen flere. 

Dårlig brannsikkerhet?

Undersøkelsen gjennomført av Norsk brannvernforening og Tryg avdekker også at så mye som halvparten (51 prosent) av studentene som leier bolig privat sammen med andre ikke har fått instruksjoner om brannsikkerheten av utleier. Ålesund Brannvesen ønsker at studentene blir mer oppmerksomme på i hvilken grad brannsikkerheten er ivaretatt i boligen de vurderer å flytte inn i.

Til høsten er det mange tusen som står i boligkø og det gjør at det dukker opp mange kreative utleiere som ser sitt snitt til å tjene gode penger på studenter som trenger husly. Da er det viktig at studentene selv er litt kritiske i forhold til hva de flytter inn i, for eksempel om det er en godkjent bopel eller ikke. Da tenker vi først og fremst på kjellerleiligheter, loftsleiligheter i villaer også videre, som kanskje har blitt bygget om uten at det har blitt søkt om det og derfor heller ikke har blitt utredet og utstyrt slik de skal.

Rømningsåpning - verdt å vite om lovkravene

Som sikkerhet i hjemmet skal alle boliger i dag ha minst en rømningsvei som fører deg direkte ut av boligen. Der er forskjellige krav til en godkjent rømningsvei alt avhengig av boligens størrelse og antall etasjer. I tillegg er det også avgjørende når boligen er bygget, da kravet til rømningsveier har endret seg i løpet av årene. 

En redningsåpning er, utenom hoveddøren, oftest vinduer i en yttervegg. Her er det noen særlige minimumsmål som skal overholdes for at du kan benytte vinduet som rømningsvei. For å oppfylle lovkravene skal redningsåpningen din ha en fri høyde og bredde på minimum 1,5 meter til sammen. I tillegg er det krav om at høyden skal være minimum 0,6 m og bredden minimum 0,5 m. for at det er mulig for en fullvoksen person at komme ut av vinduet. Vinduet kan dessuten som maksimum plasseres 1.2 meter over gulvet.

Ålesund Brannvesen får lite bekymringsmeldinger som går på ulovlige boforhold av en eller annen karakter. Men vi tror brannvesenet ikke ser de værste, og oppfordrer derfor studenter og publikum til å ta kontakt på www.branntips.no eller på mail  brannvesenet@aabv.no

Hva bør man se etter når man er på visning med tanke på brannsikkerhet?

Først og fremst er det viktig å se etter:
1- at det er nok rømningsveier
2- om det finnes røykvarsler(e) i hybelen eller leiligheten og om de fungerer
3- om du har tilgang på slokkeutstyr

Dette er de tre punktene som skal være på plass og som indikerer at ting er tilfredsstillende i forhold til kravene om brannsikkerhet.

Er du i tvil om hybelen/leiligheten du leier i Ålesund er godkjent til utleige kan du ta kontakt med Plan og Bygning v/Ålesund kommune, postmottak@alesund.kommune.no

Du kan også orientere deg via nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet - Veiledning om tekniske krav til byggverk Kap 11 «Sikkerhet ved brann» og kap. 12 «Planløsning og bygningsdeler i byggverk»

Ålesund Brannvesen har laget en brosjyre pdfBRANNSIKKER_STUDENTBOLIG_2018.pdf

Les også:  "Brannsikker studentbolig - dette har du krav på"

Lykke til og velkommen til Ålesund 

Emneord: Student