Aabv

Ikke lov å brenne hageavfall i Ålesund

HageavfallDu kan enkelt kvitte deg med hageavfall ved å lage kompost eller levere hageavfallet på Bingsa til gjenvinning. Brenning er ikke tillatt. 

I Ålesund gjelder lokal forskrift som sier åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med unntak av kaffibål, grill-innretninger,utepeiser og brenning med kull.

Årsaken til forbud mot bålbrenning i Ålesund er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner, inkludert vedovner/peiser. Røyken fra et bål med hageavfall er ikke ufarlig, særlig dersom bålet er vått. Slik røyk blir ofte liggende lavt over bakken og blir lite uttynnet. Røyk virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og representerer et helse- og trivselsmessig problem for de som eksponeres. Røyken er spesielt til plage for dem som har astma og andre luftveis-problemer.

Den lokale forskriften åpner for at det i særlige tilfeller kan søkes om dispensasjon fra forbudet mot åpen brenning på eget søknadskjema.. Denne søknaden skal stiles til Ålesund Kommune ved Vann,avløp og renovasjon. Ler mer om dette: "Forskrift bålbrenning"

Kompost er et godt alternativ 

Ved brenning av hageavfall går verdfullt materiale tapt. Planteavfall kunne heller bli til kompost og komme til nytte som gjødsel og jordforbedringsmiddel. En enkel hagekompost er lett å lage: Legg alt avfallet i en haug. Litt ryddigere blir det dersom du lager en karm rundt, for å holde haugen på plass.

 

 

 

 

 

 

Emneord: Bål og grilling