Aabv

Hjelp oss frem!

trange gater.1Ikke blokkér veien - hjelp brannvesenet frem. Brannbiler trenger minst 3 meters fri bredde - hele døgnet!

Fremkommeligheten for brannvesenet er viktig for å kunne gjøre en effektiv jobb. Dersom korteste vei til ulykkesstedet er blokkert vil verdifulle minutter gå tapt.  Særlig i de områdene som ikke har alternative tilkomstveier kan dette være fatalt.

Ved stor trafikk og i tillegg mange parkerte biler, containere, stillaser, anleggs- og grave arbeid i gatene, kan dette hindre våre store brannbiler å komme frem til ulykkesstedet.

Ålesund brannvesen ønsker og nå frem med forståelse hos publikum. 

Hvor problematisk det er å komme frem!   

Antall biler i Ålesund har økt mye de siste ti årene. Dette har ført til et fremkommelighetsproblem. Særlig ved broforbindelsene i Ålesund, gatene under Aksla og når rushtrafikken er størst. Her er mange gater for smale til at større kjøretøy kan passere parkerte biler. For Ålesund brannvesen er dårlig fremkommelighet et stort problem under utrykning.

Vi trenger tre meter

Det er ikke bare brannbilen som krever minimum tre meters passasje for å komme fram. Også bossbiler og brøytemannskaper opplever ofte å bli hindret eller sperret i trange gater med parkerte biler. I svinger trenger store biler mer plass enn på rette strekninger.

Tidligere utrykninger har vist at brannvesenet har måttet "brøytet" seg adkomst ved å skade parkerte biler. Parkeringsproblemene i Ålesund gjelder hele døgnet og året rundt.

Det er derfor helt avgjørende at du som beboer og bilfører kjenner til dette problemet og bidrar til at parkerte biler ikke hindrer utrykningskjøretøy.

Husk at brannbiler trenger minst 3 meters fri bredde - hele døgnet!

  

Emneord: Informasjon