Tilrettelegging for redning og slokking

stigebil 900x600

I en nødssituasjon er brannvesenet avhengig av arbeide raskt og effektivt for å redde liv og verdier. I tillegg skal sikkerheten til våre egne mannskaper alltid ivaretas. Ålesund brannvesen har laget en egen veiledning for å framheve noen punkter som har betydning for brannsikkerheten knyttet til nybygg og endring av eksisterende bygg i Ålesund, Sula og Giske.

pdfLast ned veiledningen

Merk at dette er versjon 1 av veiledningen, og at den ikke er uttømmende når det gjelder brannsikkerheten i nye og eksisterende bygg. Dersom kommunen har vedtatt føringer i strid med denne veiledningen, gjelder kommunens vedtak. Vår veiledning erstatter ikke byggeteknisk forskrift eller den tilhørende veiledningen, men er ment som et komplement med noen tilpasninger for lokale forhold. Det er utbyggere, byggeiere og driftsansvarlige selv som er ansvarlig for å være oppdatert på gjeldende regelverk.

Har du innspill til veiledningen? Send en e-post til brannvesenet@aabv.no.

Emneord: byggeprosjekt, vannforsyning