Aabv

Spørsmål om feiing

Feier med stigeFeierne får mange spørsmål - om montering av ildsted, krav til vedovner og om selve feiingen. Vi har samlet mange ofte stilte spørsmål her

Ålesund kommune har ei forskrift som sier litt om både eiers og kommunens plikter i forbindelse med feiing. Link til forskriften  (https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2019-11-14-2193)