Aabv

Campingvogn og Spikertelt

Gass komfyrHer kommer noen tips som vi ber folk som overnatter i campingvogn, spikertelt og hytter om å sjekke før man legger seg og sover.

- Det første man må tenke på er "frie rømningsveier" er det mulighet til å rømme? Det kan være at det er mye snø utenfor vinduene som gjør at man ikke kommer seg ut, og hvis det er tilfelle må snøen fjernes.

- Man må også sørge for at der er fungerende røykvarslere. Så er det dette med levende lys. Som hjemme, men kanskje i enda større grad, må man passe på at disse ikke står og brenner uten tilsyn. Brann i campingvogn og hytte eskalerer svært raskt, så følg nøye med. Man vet ikke ordet av det før hele campingvogna eller hytta er overtent. 

I campingvogner og hytter er det som regel gassflasker. 

Gass er eksplosivt, men kan også drepe stille. Derfor ber vi alle om å sjekke slangene som går fra flaskene. Disse morkner og bør byttes ut jevnlig. Flyttbare gassovner vil vi også peke på som skummle. Disse utgjør en betydelig kvelningsfare da de fjerne oksygenet fra rommet, og da kan det fort gå galt. 

Brannsikkert feriested.

Mange tar ikke brannvern like alvorlig på hytta i campingvogna, eller i spikerteltet som hjemme, samtidig som det kanskje er ekstra viktig å være bevist på brannvern nettopp der. Det er gjerne flere mulige brannkilder, som for eksempel mer fyring, mer bruk av levende lys og mer bruk av gass. Samtidig kan det ta lang tid for brannvesenet å rekke fram og du må dermed i større grad greie deg selv.

Noen gode råd:

  • Akkurat som hjemme, er røykvarsleren det viktigste livreddende brannverntiltaket. Sjekk røykvarsleren hver gang du kommer på hytta.
  • Gå aldri fra levende lys.
  • Ikke heng klær til tørk rett over ovnen.
  • Aske kan inneholde glør. Behandle aske på en forsvarlig måte.
  • Kontroller og vedlikehold gassutstyr jevnlig.
  • Ikke forlat hytta med elektriske apparater i bruk.
  • Kontroller at det finnes brannslokningsutstyr og at dette er i orden.

Viktig kontroll av gassutstyret

Gasslangen blir tørr og morken etter en tids bruk. Hvis slangen sprekker, lekker gassen ut og kan gi eksplosjonsfare. 
Slik sjekker du slangen for lekkasjer:

  • Bøy på slangen og se etter sprekker.
  • Spray eller pensle såpevann på slange og koblinger. Bobler det, er det lekkasje.
  • Gass er tilsatt lukt som gjør at du skal oppdage lekkasjer. Lukter du gass, slå av regulatoren og koble fra gassflasken.

En god regel er også å bytte slangen hvert annet år. Sørg også for at regulatoren er riktig montert og låst fast på gassflasken før du åpner ventilen.

Vi minner også om at flyttbare gassovner ikke må brukes uten tilsyn. Og absolutt ikke i rom der noen sover.

Les også DSB’s sider Sikker hverdag har noen artikler om gass og brannvern i hytter og på campingplasser: